BEVERWIJK - Gemeente Beverwijk is stevig gebotst met Rijkswaterstaat over voorgestelde werkzaamheden aan het viaduct Velsertraverse. Rijkswaterstaat wil maandag 22 mei starten met de werkzaamheden, die tien weken gaan duren, tot uiterlijk zaterdag 29 juli. Het gemeentebestuur vreest dat de hele stad vastloopt en vindt de tijd om hierover te communiceren veel te kort.


“Wij voelen ons overvallen en hebben bewoners, ondernemers en bezoekers hier niet goed op kunnen voorbereiden”, zegt wethouder Teun-Jan Tabak (Verkeer). “De stremmingen en omleidingen gaan Beverwijk enorm ontwrichten. Rijkswaterstaat heeft ons veel te laat aangehaakt, waardoor de voorbereiding en communicatie onder enorm hoge tijdsdruk tot stand moet komen. Door de werkzaamheden worden de uitvalswegen naar het oosten teruggebracht van drie naar een: behalve de Velsertraverse gaat vanwege de doorstroming ook de Viaductweg die kant op dicht, waardoor alleen de Laan der Nederlanden (Broekpolder) overblijft. Zo wordt het wel heel druk in de stad.”

Gemeente ontevreden, voorbereiding te kort

In een stevig gesprek met Rijkswaterstaat heeft de wethouder op donderdagmorgen 4 mei zijn onvrede gedeeld. De gemeente wil uitstel, maar dat is praktisch gezien niet meer mogelijk. Dit betekent dat het herstel van de Velsertraverse toch gewoon van start gaat op 22 mei. Tabak: “Toen de Velsertunnel in 2016 dicht ging, hebben we dat twee jaar lang voorbereid, nu hebben we slecht een paar weken. Dat is echt veel te kort. Daar zijn we niet blij mee.”

Velsertunnel vanuit noorden niet bereikbaar

Door scheurvorming in het beton van het viaduct Velsertraverse is sinds januari 2022 een rijstrook minder beschikbaar voor verkeer richting de Velsertunnel. Rijkswaterstaat gaat de draagkracht van het viaduct herstellen, zodat de Velsertraverse straks weer volledig gebruikt kan worden. Om het viaduct te kunnen herstellen wordt verkeer uit Velsen-Noord en Beverwijk richting de Velsertunnel omgeleid via Heemskerk naar de Wijkertunnel. Verkeer naar Velsen-Noord en Beverwijk toe blijft wel mogelijk via de Velsertraverse. Weggebruikers moeten rekening houden met fors extra reistijd op drukke momenten.

Herstel Velsertraverse in twee stappen

Het viaduct dat wordt hersteld bestaat uit een zuidelijk en noordelijk deel. Rijkswaterstaat tilt de dekken een voor een op, verwijdert de oude opleggingen, doet aan betonherstel, plaatst nieuwe opleggingen en laat het dek weer zakken. De eerste vijf weken wordt het zuidelijk deel aangepakt, daarna volgt het noordelijk deel. Het herstel maakt ook de nieuwe busverbinding tussen Beverwijk en Velsen mogelijk.

Omleidingsroute richting Velsertunnel

Verkeer uit Beverwijk en Velsen-Noord dat normaal gebruikt maakt van de Velsertraverse, wordt vanaf maandag 22 mei omgeleid via Heemskerk. De omleidingsroute loopt via de N197 westelijk door Beverwijk over de Plesmanweg naar de aansluiting Heemskerk op de A9. Vanaf daar kan verkeer via de A9 naar Amsterdam of Alkmaar. Vrachtverkeer van de zuidelijke bedrijventerreinen in Velsen-Noord en Beverwijk wordt omgeleid ten zuiden van de Velsertraverse via de Concordiastraat, Wijkermeerweg, Basisweg en Lijndenweg in de richting van de A22.

Rijkswaterstaat biedt alternatieve routes

Om weggebruikers een alternatieve route te bieden, stelt Rijkswaterstaat tijdelijk de calamiteitenbogen tussen de A22 en de A9 standaard open. Daarnaast roept Rijkswaterstaat mensen op voordat ze op reis gaan eerst de verkeersinformatie te checken en bij grote drukte alternatief vervoer of tijdstip te overwegen. Ook kan er gebruikt worden gemaakt van de fietsactie ‘IJmond fietst door’. Hierbij worden mensen uit de regio IJmond door het sparen van punten gestimuleerd om op de fiets te gaan. Deze punten kunnen worden gebruikt voor donaties aan lokale goede doelen en voor leuke uitjes of producten.

Overlast zo veel mogelijk beperken

Gemeente Beverwijk is in gesprek met Rijkswaterstaat om ondanks het verschil van inzicht over de te laat aangekondigde werkzaamheden toch zo goed mogelijk te communiceren met alle direct betrokkenen. Wethouder Tabak: “We kunnen de werkzaamheden niet tegenhouden, maar willen ervoor zorgen dat de overlast voor bewoners, ondernemers en bezoekers zo veel mogelijk binnen de perken blijft.”

Meer weten over de werkzaamheden?

Nadere informatie over de werkzaamheden is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl. Weggebruikers kunnen ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat (0800-8002) of contact opnemen via de social media van Rijkswaterstaat (Twitter, Facebook en Instagram).