BEVERWIJK - Vanaf deze week vindt weer de jaarlijkse controle plaats op het bezit van honden. Daarvoor huurt de gemeente controleurs in van het bedrijf Legitiem BV uit Velp. De controleurs komen bij een deel van de Beverwijkse huishoudens langs om het hondenbezit te inventariseren. Als blijkt dat iemand een hond heeft waar geen belasting voor wordt betaald, wordt ter plekke een aangiftebiljet ingevuld. De controleurs van Legitiem kunnen zich legitimeren.

Hondenbelasting
Het bezit van een hond is in Beverwijk belastingplichtig. Het aantal honden dat iemand bezit, bepaalt de hoogte van de aanslag. In 2019 bedraagt het tarief voor één hond € 73,20 per jaar en voor iedere extra hond € 102,60. Als iemand een hond bezit, moet men hiervan aangifte doen bij de gemeente. Hondenbezitters die nog geen aangifte hebben gedaan, kunnen dit alsnog doen. Men kan digitaal aangifte doen het digitaal loket van Cocensus of door een aangifteformulier te downloaden via deze website. U kunt hierovor ook contact opnemen Klant Contact Center via 0251-256 256.