BEVERWIJK – Vanaf 1 september 2018 breidt gemeente Beverwijk de toepassing van Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob) uit. De horeca- exploitatievergunning voor alcoholvrije horeca wordt dan ook ingevoerd. De toepassing van de Wet Bibob en invoering van de horeca-exploitatievergunning voor alcoholvrije horeca is onderdeel van de inzet tegen ondermijnende, georganiseerde criminaliteit. “We willen als gemeente criminaliteit niet faciliteren en ruimte bieden aan betrouwbare ondernemers”, aldus burgemeester Smit.

Veiliger Beverwijk
De gemeente Beverwijk wil dat het prettig wonen, werken en ondernemen is in Beverwijk. Daarom zet de gemeente in op een schone, hele en veilige stad. Dit doet de gemeente onder andere door problemen integraal aan te pakken en handhavend op te treden wanneer nodig. De uitbreiding van de Wet Bibob en invoering van de horeca-exploitatievergunning zijn hier onderdeel van.

Wet Bibob
In 2003 is de wet Bibob in werking getreden. Deze wet is er om georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. De gemeente kan ondernemers die een vergunning willen voor bijvoorbeeld horecabedrijven, seksinrichtingen, automatenhallen en coffeeshops laten screenen. Als er gevaar bestaat dat de vergunning wordt gebruikt voor criminele doeleinden, kan een vergunningsaanvraag worden geweigerd.

In juli 2013 is de Wet Bibob gewijzigd en zijn de toepassingsmogelijkheden verruimd. Het uitbreidingsbereik en de aandacht voor veiligheid in gemeente Beverwijk vormden de aanleiding aan het Bibob beleid te actualiseren. Waar tot op heden alleen aanvragen voor een Drank- en horecavergunning en Exploitatievergunning aan een Bibob-toets werden onderworpen, kan de gemeente deze toets nu ook uitvoeren voor bijvoorbeeld vastgoedtransacties, subsidies, omgevingsvergunningen en evenementenvergunningen.

Horeca-exploitatievergunning
Alcoholvrije horeca-inrichtingen vallen straks onder de exploitatievergunningplicht. Deze regel wordt gefaseerd ingevoerd. Er wordt gestart met alle coffeeshops in de gemeente en alcoholvrije horecabedrijven gelegen in de Zeestraat, Koningstraat, Baanstraat, Kennemerhof en Kennemerplaza.