BEVERWIJK - Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland hebben een besluit genomen over het tracé voor de verbinding A8-A9. Hun keuze is het Golfbaanalternatief. De gemeenten Heemskerk en Beverwijk zijn het niet eens met deze keuze en kiezen voor het Heemskerkalternatief.

Wethouders Brigitte van den Berg van Beverwijk en Gaatze de Vries van Heemskerk nodigen u uit voor een gesprek. Zij willen graag van u horen hoe u denkt over de keuze van GS voor het Golfbaanalternatief. Daarom houden de wethouders een bijeenkomst voor bewoners van de Broekpolder op donderdag 12 juli 2018 vanaf 19.30 uur in het Gezondheidscentrum Broekpolder, Steenhouwerskwartier 29, Heemskerk (Citadel). Na een gezamenlijk welkom gaan de wethouders afzonderlijk in gesprek met de inwoners van hun gemeente.

De bedoeling van de bijeenkomst is niet om voorlichting te geven, maar om van u als bewoner van de Broekpolder te horen wat úw mening is over de keuze van de aansluiting van de nieuwe verbinding op de A9. U kunt uw mening over de keuze van de provincie voor het Golfbaanalternatief ook online geven.

Verbinding A8-A9
De verbinding tussen de A8 en A9 moet de doorstroming van het verkeer en de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft verbeteren. De IJmond is voorstander van een verbinding en werkt daarom samen met de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad en Uitgeest. De provincie is de trekker van het project en onderzoekt namens de regio wat het beste tracé is.Alle informatie over het project A8-A9 is te vinden op www.verbindingA8-A9.nl.