VELSEN - Maandag 30 mei vond de regionale bijeenkomst 'In gesprek over eenzaamheid’ plaats in het Kennemer Theater te Beverwijk. Ruim 60 professionals en vrijwilligers van verschillende organisaties uit Beverwijk, Heemskerk en Velsen waren aanwezig.

Tijdens de bijeenkomst stond het opdoen van kennis en inspiratie, het delen van ervaringen en het uitbreiden van het netwerk centraal.

In gesprek met ervaringsdeskundige

Om 13.30 uur trapte dagvoorzitter Evert van Rest de bijeenkomst af en ging in gesprek met een ervaringsdeskundige. Vragen over het ontstaan van de eenzaamheid en wat hielp kwamen onder andere aan bod. “De vragen wat ik nodig had en wat mijn behoeftes waren, zijn ontzettend belangrijk voor mij geweest en hielpen mij verder. Juist niet dwingen en zeggen wat ik moet doen”, gaf de ervaringsdeskundige aan.

Jan Willem van der Maat, onderzoeker en adviseur Movisie/ VWS Eén tegen eenzaamheid gaf een presentatie over eenzaamheid, de oorzaken, het signaleren van eenzaamheid en wat er werkt.

Samen in gesprek

Na de pauze gingen de deelnemers in groepjes uiteen om met elkaar te praten over wat zij zelf in hun werk tegenkomen, wat er goed werkt tegen eenzaamheid, wie er al signaleren en wat ze doen met de signalen. Er ontstonden mooie gesprekken, nieuwe inzichten en zelfs al concrete afspraken.

Aan het eind van de middag interviewde de dagvoorzitter wethouders Aad Schoorl (Heemskerk) en Marianne Steijn (Velsen). Wethouder Brigitte van den Berg (Beverwijk) was helaas verhinderd. Wat vinden de wethouders van het belang van samenwerking van de gemeente, professionals, vrijwilligersorganisaties en de doelgroep zelf?

Marianne Steijn: “Samenwerking verbetert de signalering en daarnaast zorgt samenwerking voor verbetering van de kennis over eenzaamheid. Samen iets doen voor een ander is zo belangrijk. Ik hoop dat deze middag daar aan bij heeft gedragen.” Aad Schoorl: “Samenwerking versterkt de aanpak en zorgt voor goede resultaten. We hebben elkaar nodig.”

Behoefte aan meer bijeenkomsten

Het was een waardevolle middag waarin deelnemers elkaar ontmoetten, leerden kennen, met elkaar van gedachten wisselden en elkaar hierna weten te vinden. De behoefte aan meer van dit soort bijeenkomsten is groot. Alle opgehaalde input van deze middag werken de IJmond gemeenten uit in een vervolgactie.