BEVERWIJK - Vanaf maandag 4 september 2017 vinden weer controles plaats op het bezit van honden. Daarvoor huurt de gemeente controleurs in van het bedrijf Legitiem BV uit Velp.

Het bezit van een hond is in Beverwijk belastingplichtig. Iedereen die één of meer honden houdt is wettelijk verplicht hiervan zelf aangifte te doen.

De controleurs komen bij een deel van de Beverwijkse huishoudens langs om het hondenbezit te inventariseren. Als blijkt dat iemand een hond heeft waar geen belasting voor wordt betaald, wordt ter plekke een aangiftebiljet ingevuld. Als er niemand thuis is, maakt de controleur ter plaatse een beoordeling. Als hij het vermoeden heeft dat op dit adres één of meerdere honden aanwezig zijn, laat hij een informatiebrief met een aangiftebiljet hondenbelasting op het betreffende adres achter. De controleurs van Legitiem kunnen zich legitimeren.

Hondenbezit melden
Het aantal honden dat iemand bezit, bepaalt de hoogte van de aanslag. In 2017 bedraagt het tarief voor één hond € 73,20 per jaar en voor iedere extra hond € 102,60. Als u een hond bezit, moet u hiervan aangifte doen bij de gemeente. Hondenbezitters die nog geen aangifte hebben gedaan, kunnen dit alsnog doen. Een aangifteformulier is te downloaden via http://beverwijk.cocensus.nl of te bestellen bij het Klant Contact Center via 0251-256 256. Met u DigiD kunt u ook aangifte doen via www.beverwijk.nl.