BEVERWIJK - In de pas verchenen Nieuwsbrief van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland is weer het lezingenprogramma voor de komende maanden gepubliceerd. Voor donderdag 7 april wordt daarin een bijzonder evenement aangekondigd. Op deze avond is Frank Kraaijeveld van de Bintangs te gast in het Huis van Geschiedenis aan het Westerhoutplein.

Het wordt een exclusief optreden waarbij hij zal voorlezen uit zijn onlangs verschenen boek
Be Frank, maar ook akoestisch enkele nummers uit zijn omvangrijke repertoire gaan spelen.
Dit optreden was al eerder geprogrammeerd in december, maar kwam toen door de corona-
maatregelen te vervallen.

Het belooft nu alsnog een speciale avond te worden, waarin veel herinneringen aan de
begintijd van de rijke Beverwijkse popcultuur zullen worden opgehaald. Nog steeds hebben
de Bintangs in de IJmond een grote schare trouwe fans, al heeft het boek met herinneringen
en terugblikken van Kraaijeveld intussen zijn weg ook naar de verste uithoeken van het land
gevonden.

De contacten met het genootschap ontstonden toen het boek –een gezamenlijke productie
van Frank Kraaijeveld en Henk Tijbosch– ter perse ging en het HGMK daarbij als uitgever
optrad. Be Frank past heel goed in de indrukwekkende reeks boeken die het Historisch
Genootschap in de afgelopen decennia over diverse onderwerpen uit de geschiedenis van
Beverwijk en omstreken heeft gemaakt. De verkoop verloopt dan ook voornamelijk via de
webshop op www.hgmk.nl, waar ook nog veel andere titels zijn te vinden.

Wie deze avond bezoekt kan het boek ter plaatse aanschaffen voor de ledenprijs van € 25,–
en het meteen door Frank Kraaijeveld laten signeren. Aanmelden, ook via hgmk.nl, is
verplicht want de ruimte is beperkt. Bij te grote belangstelling kan op het laatst nog worden
uitgeweken naar de BHK in de Groenelaan, waar meer publiek ontvangen kan worden. De
bezoekers worden daarover dan per e-mail geïnformeerd.

Donderdag 7 april, Huis van Geschiedenis, Noorderwijkweg 2a Beverwijk (achter Museum
Kennemerland). Aanvang 20:00 uur. Inloop: 19:30 uur
Toegang € 7,– inclusief koffie; hgmk-leden betalen € 2,50.
Reserveren via www.hgmk.nl