BEVERWIJK – Op woensdag 21 februari 2018 organiseert de gemeente in samenwerking met Inova, Stichting Welzijn, Socius, IJmond Werkt! een bijeenkomst voor de deelnemers aan Taal- en Oriëntatie programma van de gemeente. Wethouder Haydar Erol wil graag van de deelnemers horen wat ze van het programma vinden, hoe het ze bevalt in Beverwijk en hoe zij hun toekomst zien. Tot nu toe hebben ruim 80 vluchtelingen deelgenomen aan het programma.

Ruim een jaar wordt uitvoering gegeven aan het Taal- en Oriëntatieprogramma voor vluchtelingen. Dit drie maanden durende programma bereidt de nieuwe in Beverwijk gehuisveste vluchtelingen (statushouders) intensief voor op het wonen in Nederland en in het bijzonder in Beverwijk. Naast taal wordt aandacht besteed aan de participatieverklaring en aan voorbereiding op werk, vrijwilligerswerk of opleiding. Dit programma wordt uitgevoerd naast het verplichte inburgeringsprogramma. De gemeente heeft besloten het programma voort te zetten voor nieuwe vluchtelingen. Het programma wordt dan ook aangeboden aan vluchtelingen die al in 2015 in Beverwijk zijn komen wonen. Dat programma is meer gericht op het voorbereiden op gaan werken.

Doel van al deze activiteiten is dat alle vluchtelingen op een snelle manier actief kunnen worden in Beverwijk of omgeving en op die manier integreren in de maatschappij. De activiteiten van het Taal- en Oriëntatieprogramma worden uitgevoerd door Inova, Stichting Welzijn, Socius en IJmond Werkt!