WIJK AAN ZEE - “In de zomermaanden heeft de Kunst OntmoetingsPlek in Wijk aan Zee elke tweede zaterdag van de maand van 10-12 uur de deur opengezet voor workshops van MaatjeZ. Onder leiding van Evelien Duijker worden er verschillende workshops georganiseerd voor mantelzorgers en andere geïnteresseerden die de zaterdagmorgens op een kunstzinnige wijze willen doorbrengen.

Op zaterdag 9 juli gaat de eerste workshop van start met als thema: sieraden maken van speksteen. U hoeft zelf geen materiaal mee te nemen. De toegang is gratis, koffie en thee zijn aanwezig en is eveneens gratis. Indien u interesse heeft, kunt u zich opgeven via maatjez.nl/activiteiten.

MaatjeZ (spreek uit: Maatje Z) is een centrum voor mantelzorg die mantelzorgers en professionals ondersteunt. Bezoek hun website www.maatjez.nl voor meer informatie omtrent mantelzorg alsook de activiteiten die zij organiseren.

De Kop van WaZ ligt aan de Voorstraat 12 in Wijk aan Zee. Wij zien u graag op 9 juli verschijnen.”