IJMUIDEN/BEVERWIJK - Moeite hebben met taal, rekenen en digitale vaardigheden kan grote gevolgen hebben voor iemands leven. Laaggeletterden vinden moeilijker een baan, ze leven ongezonder en ze hebben minder grip op hun geldzaken. Het is belangrijk dat we als samenleving laaggeletterden niet afschrijven, maar juist in hen blijven investeren. Dat doet Taalhuis IJmond met veel vrijwilligers en daarom deden ze mee met de Week van lezen en schrijven.

De Nederlandse Taalshow Bijna 100 taalvrijwilligers van onze aan het Taalhuis verbonden organisaties en hun maatjes waren afgelopen zaterdag aanwezig in zowel IJmuiden als Beverwijk bij ‘De Nederlandse Taalshow’, een show vol humor, zang, dans en een vleugje drama. Samen maakten ze op een leuke en interactieve manier kennis met de Nederlandse taal en gewoontes. Hiermee is de Week van lezen en schrijven feestelijk afgesloten.

Word ook vrijwilliger!
Partners van Taalhuis IJmond zijn vaak op zoek naar vrijwilligers. Als taalvrijwilliger ben je een belangrijk onderdeel van de aanpak van laaggeletterdheid. Dankzij jouw inzet krijgen deelnemers extra begeleiding op het gebied van lezen en schrijven, rekenen of omgaan met een computer. Op de website www.taalhuisijmond.nl staat meer informatie.

Over Taalhuis IJmond


Het Taalhuis is een samenwerking van de bibliotheken IJmond Noord en Velsen, (volwassenen)onderwijs van edINOVA, INOVA en TopTaal, Welzijn Beverwijk, Welzijn Velsen, MET Heemskerk, SPA (Stichting Participatie Anderstaligen), de gemeentes Beverwijk, Velsen en Heemskerk en Stichting Lezen en Schrijven. Samen zorgen zij voor een uitgebreid aanbod op het gebied van taal, rekenen, geld en digitale vaardigheden.