BEVERWIJK / HEEMSKERK - Als de schemering valt, zie je ze geregeld rondvliegen; vleermuizen. Recent worden ’s nachts niet alleen vleermuizen in de buurt gespot, maar ook ronddwalende figuren die met vreemde apparatuur zoekend om zich heen kijken. Het blijkt om vleermuisonderzoekers van Bureau Endemica te gaan.

Vleermuisonderzoek in Heemskerk

Woonopmaat heeft als doel om een groot aantal woningen in Heemskerk en Beverwijk te verduurzamen. Voorafgaand aan de start van deze werkzaamheden is het wettelijk nodig om eerst onderzoek te doen naar de aan- of afwezigheid van vleermuizen en andere beschermde soorten. De Wet natuurbescherming voorziet onder meer in de bescherming van alle twintig in Nederland levende vleermuissoorten. Dit betekent dat deze dieren en hun verblijfplaatsen niet zomaar mogen worden vernield. Als een pand dat geïsoleerd moet worden dient als verblijfplaats voor vleermuizen, kunnen de werkzaamheden alleen van start gaan als ter compensatie eerst alternatieve verblijfplaatsen worden geplaatst. Het is dus van belang om de exacte verblijfplaatsen in kaart te brengen. In opdracht van Gemeente Heemskerk en Woonopmaat wordt daarom in de periode mei t/m september door Bureau Endemica volop vleermuisonderzoek gedaan in verschillende woonwijken van Heemskerk en Beverwijk. Ook onderzoeken zij waar Huismussen en Gierzwaluwen nestelen. U kunt de aanwezigheid van deze dieren in uw woning per e-mail doorgeven aan bureau@endemica.nl

Mei t/m september
Vanaf half mei zijn de ecologen van Bureau Endemica bezig met het uitvoeren van onderzoek naar vleermuizen in onze woonomgeving, conform een landelijk afgesproken protocol. Het betreft een voorbereidend onderzoek voor de verduurzamingen van woningen die in diverse woonwijken gepland zijn. Hiertoe zullen zij in juni t/m september maandelijks een keer bij u in de straat, en ook in uw steeg, langskomen. Voor het onderzoek gaan de ecologen van Bureau Endemica tijdens schemering en 's nachts op pad in de betreffende wijken met speciale apparatuur, zoals een warmtebeeldkijker en een ‘bat-detector’. Vleermuizen zijn namelijk ’s nachts actief. Met behulp van warmtebeeldkijkers kan bekeken worden welk gedrag de vleermuizen vertonen en de batdetector wordt gebruikt om de sonargeluiden vast te leggen en hun locatie te bepalen. De warmtebeeldkijkers kunnen niet door glazen ramen heen kijken. Op basis van deze beelden en geluiden kan bepaald worden welke vleermuissoorten waar aanwezig zijn in de woningen. In woonwijken zal het voornamelijk gaan om de Gewone dwergvleermuis, een zeer algemene soort in Nederland en één van de kleinste soort van Europa. Maar in onze omgeving kunnen Ruige dwergvleermuizen en Laatvliegers in woningen worden aangetroffen.

Reflecterende jas
De vleermuisonderzoekers van Bureau Endemica zullen altijd een reflecterende jas of hesje dragen als ze aan het werk zijn, zodat ze goed opvallen en niet snel verward zullen worden met inbrekers. Ook zullen zij u te woord staan als u ze aanspreekt, maar daarbij blijven zij wel omhoog kijken. Mocht u de komende maanden dus iemand met zo’n jas en een raar apparaatje in de hand nabij uw huis zien staan, dan hoeft u zich niet meer af te vragen wat deze persoon in het duister aan het doen is.