BEVERWIJK – Vanaf 4 september is het verboden om in het centrum van Beverwijk alcohol te drinken in de openbare ruimte. Ook mag men geen geopende flesjes, blikjes of dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich hebben. Op een overtreding van het alcoholverbod staat een geldboete van €95 + €9 administratiekosten. Het verbod geldt niet op terrassen bij horecagelegenheden en evenemententerreinen.

Hinderlijk drankgebruik
In en rondom het centrum bestond al langer de behoefte om een verbod op te leggen voor hinderlijk drankgebruik op openbare plaatsen. Zowel bewoners als ondernemers hebben dit verzoek vaker neergelegd bij de gemeente. Overmatig alcoholgebruik gaat regelmatig gepaard met overlast, zoals geluidsoverlast, vernielingen, vervuiling en wildplassen. Het alcoholverbod in het centrum geeft de politie en handhavers een extra handvat om zichtbaar op te kunnen treden tegen overlast door alcoholgebruik.

Gebied
Het alcoholverbod reikt iets verder dan enkel het centrumgebied. Park Scheybeeck valt er bijvoorbeeld ook onder. Inwoners en bezoekers van Beverwijk worden met borden geïnformeerd over het alcoholverbod. Een overzicht van het alcoholverbodsgebied is te vinden op www.beverwijk.nl/alcoholverbod.

Schoon, heel en veilig
De gemeente Beverwijk wil dat het prettig wonen, werken en ondernemen is in Beverwijk. Daarom zet de gemeente in op een schone, hele en veilige stad. Het aanwijzingsbesluit is één van de maatregelen die het college neemt om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.