IJMUIDEN - Tata Steel Nederland heeft Danieli en Tenova contracten gegund voor de basic engineering (de uitwerking van een conceptueel ontwerp in een basisontwerp waarin onder andere de capaciteit, procescondities en layout worden bepaald en vastgelegd) van een Direct Reduction Plant (DRP), een Electric Arc Furnace (EAF) die in IJmuiden komen te staan. Dit moet resulteren in een engineeringpakket dat de basis vormt voor de vergunningsaanvraag voor de eerste fase van Tata Steel’s Groen Staal-plan. Het streven is om voor het einde van dit jaar de benodigde vergunningen aan te vragen.

“Staal is het metaal van de energietransitie. Al meer dan een eeuw wordt het toegepast in gebouwen, treinen en allerlei gebruiksvoorwerpen, en meer recent in windturbines, zonnepanelen, elektrolysers, waterstofleidingen en elektrische auto's. De vraag naar staal blijft, waarbij de behoefte aan gerecycled en duurzaam geproduceerd staal toeneemt”, aldus Hans van den Berg, CEO van Tata Steel Nederland. “Door onze ligging aan de Noordzee is IJmuiden een van de beste locaties in Europa om de transitie te maken naar een meer verantwoorde staalproductie – schoon, groen en meer circulair. En we werken hard om die ambitie waar te maken.”

“Tegelijkertijd zetten wij ons in voor de oproep van onze stakeholders om de impact van ons bedrijf op de directe leefomgeving versneld verder te minimaliseren. Dit is ook in ons belang. Een schonere staalproductie en het tegengaan van de klimaatverandering tolereren geen uitstel.”

Commitment om de impact verder te verminderen

Vorig jaar heeft Tata Steel haar Groen Staal-plan aangescherpt. Het plan heeft een duidelijke tijdlijn, doelen en eindpunt. Gezondheid en klimaat spelen daarin een prominente rol. Het plan adresseert nadrukkelijk de zorgen van omwonenden en andere belanghebbenden in de IJmond.

Eind april heeft het kabinet formeel besloten dat het de plannen van Tata Steel om te verduurzamen, sneller wil uitvoeren. Nu het kabinet heeft besloten wat het onderhandelingsmandaat van demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat en demissionair staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat is, zijn de onderhandelingen gestart met Tata Steel om te komen tot een juridisch bindende en afdwingbare maatwerkafspraak.

De focus van Tata Steel ligt nu volledig op de eerste fase van haar Groen Staal-plan. Wanneer de maatwerkovereenkomst met de overheid een feit is, kunnen de artikelen die een lange levertijd hebben besteld worden, zodat het bedrijf op schema ligt voor 2030.

Route naar volledige CO2-neutraliteit in 2045

De komende jaren transformeert Tata Steel Nederland naar een schoon, groen en circulair staalbedrijf. Het bedrijf streeft ernaar om het volledige productportfolio te produceren zonder concessies te doen aan de kwaliteit en om in 2045, als een van de eerste grote staalfabrieken ter wereld, volledig CO2-neutraal te zijn.

Tata Steel voert haar Groen Staal-plan in drie fasen uit. De eerste fase wordt al in 2030 in gebruik genomen en bestaat uit 1 DRP en 1 EAF ter vervanging van Hoogoven 7 en Kooks- en Gasfabriek 2 (KGF2). Dit betekent 40% minder CO2-uitstoot. Ook wil het bedrijf maatregelen nemen om de emissies en fijnstofuitstoot verder terug te dringen en meer schroot in te zetten bij de productie van staal (van 17% naar 30%).

In de tweede fase van de transitie streeft Tata Steel naar het sluiten van Hoogoven 6 en Kooks- en Gasfabriek 1 (KGF1), wat moet leiden tot een totale CO2-reductie van circa 80%. In de jaren daarna, met als einddoel 2045 zal Tata Steel vervolgens volledig CO2-neutraal worden.