BEVERWIJK - Op 10 september 2018 organiseert biedt ISOO ruimte aan de stichting Make a Memory om te vertellen wat het doel van deze stichting is. ISOO nodigt u graag uit om kennis te nemen van hun activiteiten.

Stichting Make a Memory fotografeert op verzoek van ouders en via bemiddeling van zorgprofessionals ernstig zieke, terminale en overleden kinderen in de leeftijd van 23 weken (zwangerschap) tot en met zeventien jaar.

Met een landelijk netwerk van ruim 140 professionele fotografen worden thuis of in het ziekenhuis foto’s gemaakt. De foto’s bieden de ouders troost en een blijvende herinnering en kunnen wezenlijk helpen bij de verwerking van het verlies. De fotografen werken belangeloos en hun werk onderscheidt zich in positieve zin technisch en inhoudelijk van de foto’s die ziekenhuispersoneel en ouders zelf kunnen maken.

Geïnteresseerd? Kom dan op 10 september naar het Centrum voor Fotografie ISOO aan het Stationsplein 46 in Beverwijk. Maar meld je vooraf even aan via lezingen@isoo.nu. De avond wordt gehouden van 20.00 tot 22.00 uur en de toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.