IJMUIDEN/WIJK AAN ZEE - Met de installatie van zogeheten 'smidse kappen' heeft Tata Steel Nederland een belangrijke maatregel genomen om de productie van ruwijzer in de Hoogovens verder te verschonen. Boven de plekken waar het ruwijzer wordt afgetapt, zijn grote kappen geplaatst die lijken op de kap die hangt boven het vuur in een smederij. Deze kappen zijn ontworpen om de stofemissie die plaatsvindt bij het hoogovenproces te verminderen.

In de Hoogovens maakt Tata Steel vloeibaar ruwijzer, hét kerningrediënt voor het maken van staal. Het vloeibare ruwijzer gaat vanuit de zogenoemde 'aftapgaten' van de Hoogovens via speciale treinen naar de Staalfabriek. Tijdens het openen en sluiten van de aftapgaten kan stof vrijkomen. De kappen zijn ontworpen om het stof gerichter af te zuigen. Het doel is dat stofuitstoot tijdens het aftappen van vloeibaar ruwijzer met ongeveer 75% wordt verminderd.

Tata Steel plaatst in totaal zes kappen. Het plaatsen is begonnen bij Hoogoven 7. Dit is de grootste van de twee op het terrein aanwezige hoogovens. Momenteel wordt Hoogoven 6 gerenoveerd. Bij de herstart van Hoogoven 6, zodra productie van ruwijzer weer plaatsvindt, worden hier de kappen ook in gebruik genomen.

Naast het plaatsen van de kappen worden er ook maatregelen genomen om rook die ontstaat richting de smidse kappen te geleiden.

Roadmap Plus-verbeterprogramma

Het installeren van de smidse kappen maakt deel uit van het verbeterprogramma Roadmap Plus. Dit programma heeft als doel de impact die Tata Steel heeft op de omgeving versneld te verkleinen. Met het programma investeert Tata Steel meer dan € 300 miljoen in maatregelen die zorgen voor minder uitstoot van stoffen, geur, licht en geluid.

De meest in het oog springende maatregelen zijn de bouw van een ontstoffingsinstallatie en een DeNOX-installatie bij de Pelletfabriek, het realiseren van een groot windscherm bij de grondstoffenopslag en het bouwen van een extra filter bij de Staalfabriek. Deze maatregelen zijn niet verplicht en komen bovenop alle maatregelen die Tata Steel neemt om aan alle gestelde vergunningen te doen.