BEVERWIJK - Radio Beverwijk is een campagne gestart om nieuwe vrijwilligers te werven. In de komende maanden wil de omroep dertig nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Deze vrijwilligers zullen zich vooral gaan bezighouden met het verzamelen en uitzenden van lokaal nieuws. Ervaren vrijwilligers van de organisatie zorgen intern voor de begeleiding en coaching.

Radio Beverwijk bestaat al sinds 1993 en maakt de programma’s met ongeveer zeventig vrijwilligers. Een uitbreiding van het team met maar liefst dertig nieuwe medewerkers lijkt dan ook vrij fors. Toch is bewust voor dat aantal gekozen. Medeoprichter Raimond Bos: ,,Veel mensen staat er niet bij stil hoeveel voorbereiding er nodig is om een goed radioprogramma te maken. Als leidraad kun je aanhouden dat je voor het maken van één uur radio acht uren voorbereiding kwijt bent. Die tijd gaat onder meer op aan het zoeken naar onderwerpen, het benaderen van de gasten en het schrijven van nieuwsbulletins. Met name dat laatste is een tijdrovend karwei. Een nieuwsbulletin lees je in vijf minuten voor, maar je bent ongeveer een uur bezig om die teksten te schrijven. Natuurlijk worden die acht uur voorbereiding niet door één persoon gedaan. De werkzaamheden worden verspreid over de teamleden.’’ Het gaat dus nadrukkelijk niet alleen om mensen die willen plaatsnemen achter de microfoon, al zijn ook voor die taak nieuwe vrijwilligers welkom.

Journalistiek
Men is vooral op zoek naar mensen die gevoel voor journalistiek hebben. ,,Primair is het onze taak om de inwoners van de gemeente Beverwijk te informeren over alles wat er in de gemeente gebeurt. Dat houdt in dat we nadrukkelijk inzetten op versterking van onze nieuwsploeg. Verslaggevers op locatie, mensen die berichten schrijven voor onze website, interviewers, enzovoort. Door de hele organisatie heen willen we de bestaande teams versterken. Daarnaast hebben we ambities voor het opzetten van nieuwe projecten, maar dat kan alleen als we voldoende vrijwilligers hebben.’’ Radio Beverwijk werkt nauw samen met de omroepen in Heemskerk en Velsen. Het actualiteitenprogramma dat de drie stations op werkdagen in de avond uitzenden, wordt vanuit Beverwijk gemaakt. Ook in het kader van deze samenwerking zijn nieuwe vrijwilligers welkom.

Gemeenteraadsverkiezingen
Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op deze dag brengt Radio Beverwijk traditiegetrouw een groot programma waaraan door tientallen vrijwilligers wordt gewerkt. Specifiek voor deze dag is behoefte aan tijdelijke extra ondersteuning. Om het uitvoeren van een schaduwenquête mogelijk te maken, zijn in alle tijdvakken tussen 07:30 en 21:00 uur vrijwilligers nodig die zich gedurende drie uren eenmalig willen inzetten voor dit grote project. ,,We hebben in de loop der jaren een grote reputatie opgebouwd met dit programma. Het wordt echter steeds lastiger om de klus te klaren met alleen onze eigen vrijwilligers. We doen daarom een beroep op iedereen die op 16 maart kan en wil meehelpen. Meld je aan!’’

Aanmelden
Belangstellenden kunnen reageren door een bericht te sturen aan programmaleiding@radiobeverwijk.nl en daarin duidelijk aan te geven of het gaat om regulier vrijwilligerswerk voor de omroeporganisatie of om een eenmalige deelname op woensdag 16 maart 2022.