NOORD-HOLLAND - De provincie Noord-Holland levert in 2023 een bijdrage van € 14 miljoen aan verschillende lokale verkeersprojecten die zorgen voor veiligere wegen en betere fietspaden.


De provincie werkt niet alleen aan de veiligheid van de eigen provinciale wegen, maar stelt jaarlijks ook een subsidiepot beschikbaar voor het verbeteren van lokale wegen en fietspaden. In 2023 is in totaal € 14 miljoen beschikbaar voor het verbeteren van wegen en fietspaden door gemeenten, waterschappen en andere wegbeheerders in de provincie.

Gedeputeerde Jeroen Olthof: “Verkeersveiligheid heeft continu onze aandacht, want elk verkeersslachtoffer is er één te veel. De provincie ondersteunt daarom ook in 2023 lokale projecten die de wegen verkeersveiliger maken en de regionale bereikbaarheid voor fietsers verbeteren."

De provincie streeft naar 0 verkeersslachtoffers in 2050. De meeste ongelukken gebeuren op lokale wegen en fietspaden. Ook wil de provincie de bereikbaarheid van de Noord-Hollandse regio’s met de fiets flink verbeteren. De subsidieregeling kleine infrastructuur is daarom ook bedoeld voor het opwaarderen van regionale fietspaden en het aanleggen van comfortabele en veilige doorfietsroutes. Meer informatie over de verkeerssubsidies van de provincie Noord-Holland in 2023 is te vinden op de pagina Verkeerssubsidies.

Resultaten 2022

In 2022 is bijna € 14,5 miljoen subsidie verleend aan 32 kleine infrastructuurprojecten in de verschillende Noord-Hollandse regio’s: € 3,73 miljoen in de Kop van Noord-Holland (7 projecten); € 3,96 miljoen in de regio Alkmaar (7 projecten); € 3,62 miljoen in West-Friesland (10 projecten); € 2,31 miljoen in Zuid-Kennemerland en IJmond (6 projecten) en € 830.000 voor 2 projecten in de regio Gooi en Vechtstreek.

Rotonde Warande-Zeestraat-Westerhoutweg Beverwijk

Het plannen en uitvoeren van infrastructuurprojecten heeft een lange doorlooptijd. Vorige jaar werden verschillende projecten opgeleverd die mede zijn gefinancierd vanuit de subsidieregeling kleine infrastructuur uit de jaren daarvoor. In Beverwijk werden 3 projecten opgeleverd vanuit de financiering in 2020, die alle onderdeel zijn de doorfietsroute tussen Heemskerk, Beverwijk, Velsen en Haarlem. Op de kruising van Zeestraat en Warande stonden eerst verkeerslichten waar fietsers vaak moesten wachten en er ook nog wel eens door rood gefietst werd. Nu is er een prettige en veilige rotonde. De Westerhoutweg was een hobbelige klinkerweg en is nu een hele fijne en veilige fietsstraat. De Warande heeft nu brede fietsstroken waar je veilig met zijn tweeën naast elkaar kan fietsen.