BEVERWIJK - Afgelopen vrijdag 29 oktober vertrok een grote delegatie uit Beverwijk naar Brunssum, Zuid Limburg, toch een autorit van 2 ½ uur, ter gelegenheid van de onthulling van een plaquette te nagedachtenis aan de Beverwijker pater Wim van der Geest.

Onder zijn leiding zijn in de Tweede Wereldoorlog o.a. ruim 200 kinderen bij gastgezinnen in Brunssum ondergebracht. Ondanks het feit dat toentertijd een derde van de inwoners NSB stemde, er woonden ook veel Duitsers, is niemand tijdens deze oorlog verraden.

Zelf moest pater Wim in 1944 onderduiken omdat de bezetters hem wilden arresteren, toen heeft zijn broer Jaap van der Geest zijn werk voortgezet.

Naast burgermeester Martijn Smit en zo'n 25 neven en nichten (Geestverwanten) van heeroom Wim van der Geest, was ook een delegatie van Samen Lokaal aanwezig. Ali Bal en Cor Bart vertegenwoordigden de veel te vroeg overleden stadsgenoot Alex van Luijn die dit initiatief naar Beverwijk had gebracht.

Ook Inge en Sebastiaan van Luijn waren aanwezig om een bloemetje te leggen mede namens Alex.Jac Aldewereld wil met zijn stichting de herinnering aan dit unieke oorlogsverhaal levend houden en hoopt dat Beverwijk dit ook doet want de heldendaden van deze Beverwijkse jongeman mogen nooit vergeten worden. Deze boodschap kreeg burgermeester Smit mee.Bizar feit, nog geen 24 uur later kwamen alle Geestverwanten weer bijeen voor de uitvaart van neef Wim van der Geest (73) die deze week plotseling overleed. Vernoemd naar zijn heeroom Wim.