BEVERWIJK - Wel en wee van de Bisschoppelijke Kweekschool in Beverwijk De Bisschoppelijke Kweekschool was in de vorige eeuw een van de voorname instituten van Beverwijk. Honderden onderwijzers kregen er een gedegen opleiding. MuseumKennemerland belicht in de nieuwe tentoonstelling 'PA-driehoek, Burcht-vulkaan-oase'het verleden van deze in 1984 naar elders vertrokken school. Te zien vanaf zondag 10 november.

Eerder dit jaar is het monumentale schoolgebouw, nu een appartementencomplex, fraaiopgeknapt. Het kan weer jaren mee. Museum Kennemerland sluit daar mooi op aan metterugblik in de tijd: terug naar het jaar 1906 toen de kweekschool, met internaat, zichvestigde aan de Baanstraat. Het groeide uit tot een streng katholiek bolwerk, de burchtuit de titel van de tentoonstelling.

Vele Beverwijkers zullen zich nog levendig de 'vulkanische uitbarsting' in het cursusjaar1969-1970 herinneren. Met de condoomrel, studentenopstand, bezetting en ontruimingdoor een ware politiemacht. Tussendoor kwam schrijver Jan Wolkers de studenten eenhart onder de riem steken. Een en ander geheel passend in dedemocratiseringsgolf van toen. Dit roerige jaar komt uitgebreid aan bod.

In 1984 ging de school, inmiddels Pedagogische Academie (PA) geheten, dicht. Gelukkigbleef het hoofdgebouw zelf bestaan. Sindsdien heeft het een woonbestemming met 55appartementen. Terwijl de binnenstad vanwege de stadsvernieuwing grotendeels op deschop ging, ontwikkelde de zogenoemde PA-driehoek zich tot een prachtige, historischeen groene oase.

Met hulp van het Onderwijsmuseum zijn de tentoonstellingsruimten van het museumschools ingericht. Er is flink wat filmmateriaal, van voor en na de bezetting. Te zien zijnook gefilmde interviews met betrokkenen. Een blikvanger is een geïllustreerd dagboekvan student Wim Peterse uit diens kweekschooltijd (1923). Verder zijn er lesboeken,agenda's, foto's en dergelijke, in bruikleen gegeven door oud-leerlingen en anderen.

De PA-tentoonstelling is helemaal compleet met een boekje, dat oud-gemeentesecretarisJan de Wildt over de Bisschoppelijke Kweekschool schreef, een uitgave van HistorischGenootschap Midden-Kennemerland. Dat boekje bij een museumbezoek te koop. In deloop van de expositie zijn er lezingen en andere activiteiten, die verband houden met hetonderwerp. Schrijfster Nelleke Noordervliet bijt op donderdag 21 november het spits afmet een 'opstandige lezing' (aanmelden noodzakelijk, zie website museum).

Museum Kennemerland, Noorderwijkweg 2a (hoek Westerhoutplein)Openingstijden: zaterdag, zondag en woensdag van 14 tot 17 uurToegangsprijs: € 5 www.museumkennemerland.nl