BEVERWIJK - Dagelijks zien we bijna rechtstreeks de verschrikkelijke beelden van de waanzinnige oorlog in Oekraïne. Volgende week herdenken we weer onze oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereld Oorlog en vieren we de bevrijding nu 77 jaar geleden. Toen waren er geen beelden, alleen de verhalen die verteld en opgetekend werden van mensen die deze hel zelf mee maakten. Onder hen 3 IJmonders die hun dagelijkse gebeurtenissen opschreven.

Deze dagboeken, zijn fraai uitgevoerd in de vorm van drie ouderwetse cahiers, beschrijven de situatie tussen 1943 en de bevrijding. Elk van de drie schrijvers heeft een eigen invalshoek en een eigen stijl, maar ze bestrijken alle drie het leven in zowel IJmuiden als Velsen-Noord en Beverwijk. Niet zo gek als je bedenkt dat er tijdens de evacuaties over en weer flink verhuisd werd. En toch is het verrassend om te zien hoe de IJmond toen veel meer als een geheel werd ervaren dan tegenwoordig. De drie dagboekschrijvers waren alle ambtenaar in gemeentelijke dienst; twee in Velsen en een in Beverwijk. Daardoor waren ze meestal goed geïnformeerd over wat er op bestuurlijk niveau speelde. Maar ook door hun dagelijkse oversteek met de pont of door informatie uit de illegale pers wisten ze allemaal veel meer dan de bezetter ze langs de officiële kanalen wilden laten weten.

De drie dagboeken zijn geïllustreerd met foto's en overdrukken uit verzetskrantjes om de verschillende beschreven gebeurtenissen aan te vullen. Daarmee wordt een zeer indringend beeld gegeven van het dagelijks leven in de jaren van de bezetting. De lezer beleeft als het ware van dag tot dag de voortdurende dreiging, het schrijnende gebrek aan alles, de honger en ellende. Maar krijgt ook inzicht in de worsteling van de ambtenaren met het opgelegde gezag.

De indrukwekkende boeken kosten nu samen slechts € 20 en daarbij gratis "Slachtoffers van WO2 in de IJmond" van journalist Bart Vuijk (NHD) en een boekje over verzetstrijder Jan Kuenen, de James Bond van Beverwijk.

Maak € 20 over naar NL97RABO0107370034 t.n.v. S. Weterings, en vermeld uw adres.
Binnen een paar dagen krijgt u ze in de IJmond gratis thuis bezorgd.
Of mail naar pr@museumkennemerland.nl