IJMUIDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag, 29 november, in het kader van een lopend strafrechtelijk onderzoek, een bezoek gebracht aan Tata Steel IJmuiden B.V. Tijdens deze schouw bezocht een onderzoeksteam, bestaande uit medewerkers van de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD), de DCMR Milieudienst Rijnmond en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), onder leiding van het OM, het terrein van Tata Steel om meer inzicht te krijgen in het productieproces van staal en specifiek in de werking van de kooks- en gasfabrieken.

Onderzoek na aangiften tegen staalbedrijf

Het OM onderzoekt of Tata Steel IJmuiden B.V. verweten kan worden dat zij opzettelijk en onrechtmatig schadelijke stoffen in de bodem, de lucht of het oppervlaktewater heeft gebracht of laten brengen, met een mogelijk gevaar voor de openbare gezondheid. Begin februari 2022 liet het OM weten te starten met een strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel. Er is één aangifte tegen het staalbedrijf gedaan namens meer dan 1.100 personen en bedrijven.

Het bezoek aan Tata Steel draagt bij aan de waarheidsvinding in deze fase van het onderzoek en gebeurt op initiatief van het OM. Het opsporingsteam kijkt met eigen ogen naar de productieprocessen en naar de werking van bepaalde fabrieken binnen de inrichting van Tata Steel.

Stand van zaken van het onderzoek

Het opsporingsonderzoek is nog in volle gang. Na afronding van dit onderzoek zal bekend worden gemaakt of Tata Steel vervolgd gaat worden. Over de duur van het onderzoek kunnen geen mededelingen gedaan worden.

Het eerder verschenen persbericht Openbaar Ministerie start strafrechtelijk onderzoek Tata Steel en Harsco Metals is hier terug te lezen.