BEVERWIJK - Druk wordt er gewerkt aan een geheel vernieuwde presentatie in de voormalige burgemeesterskamervan het Museum Kennemerland. Binnenkort is deze te zien voor het publiek.Trots zal het museum laten zien wat het in huis heeft op het gebied van twee van haar kerncollecties:De collectie Kinheim tapijten en de collectie Velser Aardewerk.

Voor deze presentatie is gastcurator en kunsthistorica Jannie Polak in de kunst van de nieuwetijd gedoken, de vernieuwende kunstvormen in het begin van de vorige eeuw. Een tijd waariner veel veranderde en vooral op kunstgebied vele nieuwe wegen zijn ingeslagen. Een tijd dieook nu nog kunstenaars inspireert. Voor de presentatie zijn negen tapijten uitgekozen inharmonie met een selectie uit de Velser Aardewerk collectie.

Jannie: "Hier word ik blij van, heel blij, het zijn twee mooie en bijzondere collecties die wij indeze presentatie in samenhang en volle glorie voor het voetlicht brengen. Al tijdens deopbouw van de tentoonstelling is te zien hoe mooi alles samenvalt. Ik hoop dat bezoekersstraks verrast worden en net als ik zullen genieten van deze tentoonstelling."

Ook Annelies Kwaak, Jasmin Wester, Calvin Kooiman, alle drie jonge ondernemers in hetBeverwijkse kunstenaarscollectief Studio O, genieten van de opzet, het meedenken en demogelijkheid om daar hun eigen inspiratie aan toe te voegen. "Wij zien zoveelaanknopingspunten voor ons eigen werk in deze presentatie. Het is echt lastig geweest om toteen afgewogen keuze te komen en daar ons eigen werk op te baseren. Maar oh, wat een mooiproject om samen zoiets samen met het museum op te mogen zetten."

Extra blij is het museum natuurlijk dat deze presentatie en de samenwerking met deontwerpers/kunstenaars mogelijk is gemaakt door een subsidie van de VerenigingRembrandt en de Turing Foundation in het kader van de regeling 'De kracht van de vastecollectie'. Een heus steuntje in de rug in deze voor musea lastige tijden.

Vanaf zaterdag 3 oktober is de presentatie te bezoeken. Kijk voor de openingstijden envoorwaarden op www.museumkennemerland.nl

Museum Kennemerland, Noorderwijkweg 2a (hoek Westerhoutplein)
Openingstijden: zaterdag, zondag en woensdag van 14 tot 17 uur

Reserveren alleen voor groepen, u kunt zo langs komen.