BEVERWIJK - Na een onderbreking van 2 jaar vanwege corona gaat op dinsdag 19 april a.s. om 18.30uur de deur van de Grenspostzaal naast de Apostelkerk weer open voor de 9e Alpha-cursus. De cursus die mensen allereerst samenbrengt voor de warme maaltijd heeft een specifieke wereldwijde aantrekkingskracht.

Gedurende 7 avonden en één Aplpha-zaterdag wordt de cursus georganiseerd in de Grenspostzaal naast de kerk, een goede accommodatie om ruimte te bieden aan de maaltijd, de inleiding (altijd met de beamer en een powerpoint met woord en beeld) en het napraten in kleine groepjes met als regel dat ieders mening wordt gerespecteerd. Er wordt geen cursusgeld gevraagd. Een ieder mag in een vrijwillige bijdrage geven wat hij of zij missen kan of wil.

Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden via tel.: 0251-294367 of per mail: hjozefniesten@planet.nl
Locatie-adres: Van Riemsdijklaan 120 Beverwijk