BEVERWIJK - Vorig jaar werden wij allen hard geconfronteerd met het coronavirus. Onze Koning vierde toen noodzakelijk met zijn gezin zijn verjaardag op Paleis Huis ten Bosch en de Oranjevereniging Beverwijk heeft toen toch nog Koningsdag een alternatief programma op kleinschalige manier op het laatste moment moeten maken en uitvoeren. Wij gingen er lange tijd vanuit dat in 2021 er weer een “normale” Koningsdag zou zijn. Helaas. Het verschrikkelijke virus is nog steeds heftig aanwezig. Vandaar dat we dit jaar noodzakelijk weer een aangepast kleinschalig programma hebben.

Het landelijke thema voor dit jaar is SAAMHORIGHEID!

Overeenkomstig het bezoek van de Koning en zijn gezin aan Brainport Eindhoven dat grotendeels digitaal zal zijn, heeft ook de Oranjevereniging als belangrijkste programma onderdeel een life streaming evenement.

Op Koningsdag in de middag van 13.00-18.00 uur zal zonder aanwezigheid van publiek een viertal lokale bandjes en het Prentenkabinet van der Linden optreden. Dit zal worden uitgezonden via Facebook en YouTube. (Hoe te bekijken zal nog nader bekend gemaakt worden.)

Daar blijft het even wel niet bij. Voorafgaand aan Koningsdag 2021, nu al weer voor de zesde maal, willen we jongeren die iets bijzonders hebben gedaan in het afgelopen jaar onderscheiden met het Beverwijkse jeugdlintje, hetwelk zal worden uitgereikt door onze Burgemeester aan een drietal gegadigden met vrienden en kennissen, uiteraard in overeenstemming met de corona richtlijnen van de Veiligheidsregio Kennemerland. Voor anderen die dat ook verdienen hebben we een bloemetjesactie. Met dank aan onze landelijke koepel de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) hebben we voor kinderen een kleurplaatwedstrijd met leuke prijsjes en voor iedereen dit dat wil een doorloper prijspuzzel.

Voor de wandelaars is er een Beverwijkse Koningsdag wandeling in voorbereiding. De activiteitenbegeleidsters van de Beverwijkse verzorgingstehuizen zorgen dat Koningsdag voor de bewoners na toch wel wat ellende in het afgelopen jaar toch iets bijzonders en fijns wordt. De Oranjevereniging ondersteunt deze activiteiten voor een kwetsbare groep mensen. Om begrijpelijke redenen zijn deze activiteiten alleen voor die bewoners van de verzorgingstehuizen.

Het lokale programma is afgestemd met het landelijke. Het totale overzicht voor Beverwijk ziet er dan als volgt uit.

Wij hopen daarom dat Beverwijkers net als vorig jaar massaal vanaf zonsopgang (06.23 uur) de vlag met wimpel voor de Koning en voor elkaar zal uithangen en om 10.00 uur na het Beverwijkse klokgelui mee wil doen met de Nationale Aubade – het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus - in de voordeur. En ook heffen we toch allemaal het glas om 16.30 uur bij de landelijke Nationale toost op de verjaardag van Zijne Majesteit en op de gezondheid van iedereen.

In de jaarlijkse Oranjekrant die in de week van 19 april zal worden verspreid is nog meer te lezen. Op onze website www.oranjevereniging-beverwijk.nl en op Facebook en Instagram zal de laatste stand van zaken te vinden zijn. Het beste en makkelijkste is de Oranjevereniging Beverwijk te gaan volgen op Facebook daarvoor.

We hopen hiermee te gezorgd hebben dat Koningsdag 2010 toch nog een bijzondere Koningsdag wordt. De Oranjevereniging Beverwijk wenst U allen, ondanks alle beperkingen, een fijne en gezellige Koningsdag, maar blijf vooral veilig op anderhalve meter afstand en gezond!

Uw Oranjevereniging Beverwijk: al 110 jaar door en voor Beverwijkers!

Tijd Activiteit Locatie
06.23 u. In heel Nederland vlag en wimpel voor de Koning en voor elkaar
09.55-10.00 u. Klokgelui in Beverwijk
10:00 u. Nationale Aubade – gezamenlijk zingen van het Wilhelmus in de voordeur
10.15 u. Felicitaties burgemeesters TV
11.00-13.00 u. Het bezoek van de koning aan Brainport Eindhoven live te volgen via NOS en via www.koningsdageindhoven.nl TV
13.00 u. Activiteitenprogramma verzorgingstehuizen (uitsluitend voor eigen bewoners) Verzorgingstehuizen
13.00-18.00 u. Beverwijks digitaal life streaming programma Facebook & YouTube

• Opening Burgemeester
• Prentenkabinet van der Linden
• Band Dr. Jekyll & Mr. Hyde
• Band Rocking Robins
• Band GAAF!
• Band Tommy Inc.!
• Uitreiking prijzen wedstrijden

16.15-17.50 u. MAX Koningsdag vanuit Paleis Soestdijk TV
16.30 u. Nationale toost op de verjaardag van Zijne Majesteit en op de gezondheid van iedereen

Volg ons op Facebook en Instagram!

Laatste nieuws, inspirerende verhalen, ervaringen van anderen, de mooiste Oranje foto’s én meer!