BEVERWIJK - Op 18 maart 2020 hebben we tot onze grote spijt moeten besluiten om bekend te maken dat de Koningsdag zoals we die voorbereiding hadden geen doorgang kan vinden. Sindsdien hebben we niet stil gezeten maar nagedacht of er wellicht kleinschalige veilige activiteiten voor een andere Koningsdag 2020 in Beverwijk kunnen worden gerealiseerd met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM.

Inmiddels heeft onze landelijke koepelorganisatie, de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV), de plannen voor een landelijke programmering bekend gemaakt. Daar willen we als Oranjevereniging Beverwijk bij aansluiten met enkele aanvullende activiteiten, gesteund door Stichting Welzijn Beverwijk en anderen.

Noodgedwongen blijven we op Koningsdag thuis. Daarom is er de website www.koningsdagthuis.nl, waar iedereen online kan samenkomen om het oranjegevoel van Koningsdag ook nu te beleven.Graag attenderen we nog op de online-les ‘Ik ben een koning’. Erg leuk voor kinderen om te doen. Zie https://www.jongondernemen.nl/nl/ikbeneenkoning voor meer informatie.

Aanvullende activiteiten in Beverwijk
De volgende aanvullende activiteiten zijn er voor Beverwijk georganiseerd. E.e.a. moet nog nader ingevuld worden.

  • Op vrijdag 24 april zal het jongerenwerk van de Stichting Welzijn Beverwijk ’s middags bloemen uitreiken in buurten van Beverwijk.
  • Op Koningsdag ’s ochtends zal de Burgemeester van Beverwijk Martijn Smit de inwoners vanBeverwijk via Radio Beverwijk toespreken en Zijne Majesteit de Koning met zijn verjaardag feliciteren;
  • De Beverwijkse zanger Richard Craane is bereid gevonden om in het kader van “Zingen voorsaamhorigheid” een solo-optreden te verzorgen voor ouderen. Hij zal hierbij begeleid worden doorStichting Welzijn Beverwijk en de Oranjevereniging Beverwijk.
  • De activiteitenbegeleidsters van de verzorgingstehuizen zorgen dat Koningsdag voor de bewonerstoch iets bijzonders wordt. De Oranjevereniging ondersteunt deze activiteiten voor een kwetsbare groep mensen. Om begrijpelijke redenen zijn deze activiteiten alleen voor die bewoners van de verzorgingstehuizen.
  • Tenslotte om Beverwijk toch een beetje op te fleuren worden er tweede wedstrijden georganiseerd.

    o Best aangeklede beer: momenteel is berenjacht zeer populair en kinderen kunnen hun favoriete beer feestelijk Oranjegezind aankleden en in het voorraam plaatsen. Voor de 3mooiste en best aangeklede beren zijn er 3 cadeaubonnen beschikbaar.

    o Best versierde voortuin of balkon: voor de wat ouderen onder ons, maak Uw tuin of balkon zichtbaar van de straat ludiek oranje. Ook hiervoor hebben we voor de 3 mooiste verzorgdetuinen of balkons cadeaubonnen beschikbaar.
Meedoen aan een van deze wedstrijden? Stuur een foto van je beer of tuin/balkon met adres per email naar: Koningsdag.Beverwijk@gmail.com. Inzenden kan tot dinsdag 28 april 2020 16:00 uur. Woensdag 29 april 2020 zal een jury van Oranjevereniging Beverwijk en Stichting Welzijn Beverwijk de winnaars bepalen en bekend maken.

We hopen hiermee te bewerkstellingen dat Koningsdag 2020 toch nog een bijzondere Koningsdag wordt.Een fijne en gezellige Koningsdag, maar blijf vooral veilig op anderhalve meter afstand en gezond!