BEVERWIJK - Ken je me land? is een reisboek door de geschiedenis en de actualiteit van onze regio. In het boek beschrijft Loek van Straaten op humoristische wijze de historische ontwikkeling van Kennemerland."

Een reis maken tussen de verst uit elkaar gelegen plaatsen van Nederland was niet te doen. Op Rottumeroog mag je niet komen en het andere uiterste ligt in Limburg.

Holland zou dan niet eens aan bod komen", aldus Loek van Straaten. "Uiteindelijk kwam het er op neer dat toen ik de beste weersomstandigheden en zowel cultuur als natuur als uitgangspunt nam, er eigenlijk niets anders overbleef dan Kennemerland tot het onderwerp te nemen, want daarin ligt ook Velsen, mijn thuisbasis. En zo ontstond Ken je me land?"

Na zijn studie geschiedenis bleef in zijn arbeidzaam leven als docent voor Loek van Straaten het verhalend aspect het belangrijkst. Daarnaast verzorgde hij veel lezingen over actuele zaken vanuit een historisch perspectief. Zo ook op donderdag 1 december, als hij bij het HGMK komt vertellen over en uit zijn boek, met geschiedenis, persoonlijke verhalen, maatschappijkritiek en actuele ontwikkelingen.

Huis van Geschiedenis, Noorderwijkweg 2a Beverwijk, aanvang 20:00 uur.
Entree € 5,– (hgmk-leden gratis).
Vooraf graag aanmelden via www.hgmk.nl.