BEVERWIJK - De ingrijpende metamorfose die de Breestraat in 2017 onderging, heeft de belangrijkste winkelstraat in de stad weer kleur gegeven. Niettemin blijft het terugdringen van de leegstand nog altijd een uitdaging.

Alle hens aan dek, klonk het vier jaar geleden op het stadhuis van Beverwijk. Het faillissement van publiekstrekker Vroom & Dreesmann zou weleens de doodsteek kunnen betekenen voor de Breestraat. Dat werd het niet, want de urgentie om het centrum weer smoel te geven was voor iedereen in de stad wel voelbaar. Inwoners, raadsleden en ook de ondernemers waren het unaniem eens: de saaie Breestraat moest grondig op de schop, om haar charme weer terug krijgen.

Facelift
Iets meer dan een jaar geleden vestigt ondernemer Dick Valk zich op een van de groenste winkelstraten van Nederland. De Breestraat heeft na de grootscheepse renovatie weer kleur op haar gezicht, zo vindt de ondernemer. Zonder facelift had hij niet op deze winkelstraat zijn deuren geopend.

Wat tegelijkertijd ook opvalt in de winkelstraat, zijn de vele lege winkelpanden. Ondanks de formule waarbij de gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren nauw samenwerken om de winkelpanden juist weer gevuld te krijgen. De winkelleegstand blijft een bron van zorg.

Bruisend
Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland Jack van der Hoek (D66) stipt in een interview met NH Nieuws juist aan dat de IJmond en Beverwijk met het ingezette beleid toch moeten worden gezien als een voorbeeld. "Niet alleen qua inrichting van de straat, maar ook de mix van ondernemers en alle activiteiten die ze ondernemen, daar bruist bruist het steeds meer", aldus Van der Hoek.

Onderneemster Annie Beliën is niet meer weg te denken uit de Breestraat. Het familiebedrijf Beliën is crisisbestendig gebleken en al 98 jaar in bedrijf. Wars van marketingstrategen is ze gewoon gebleven, zo stelt ze in de rijwielhandel. En is ze vastberaden door te gaan tot de mijlpaal van 100 jaar.

Wethouder Serge Ferraro (VVD) wilde niet meewerken aan een reportage over het centrum in Beverwijk. Vragen over onder meer de aanpak, kansen en uitdagingen rond de winkelleegstand blijven daarmee onbeantwoord.