BEVERWIJK - Bij het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland is het nieuwe seizoen begonnen met de verspreiding van alweer een dik Ledenbulletin. Dat wordt dezer dagen gratis bij de leden thuisbezorgd, samen met een nieuwe Nieuwsbrief waarin ook het lezingenprogramma voor de komende maanden wordt gepresenteerd.

De eerste lezing is op donderdag 8 september , als Frits Bosch komt vertellen over zijn vorig jaar verschenen boek "De Tromslager, gedeserteerd uit het leger van Napoleon".

Het boek geeft een beeld van hoe 'het gewone volk' moest overleven tijdens de heerschappij van Napoleon, in een tijd van oorlog, armoede, epidemieën, kindersterfte en analfabetisme. De hoofdpersoon, een voorvader van de auteur, besluit een andere weg te kiezen dan zijn voorouders. Hij zoekt zijn geluk in de Nederlanden waar hij in 1790 tromslager wordt bij het Staatse leger. De tromslager geeft niet alleen het loopritme aan, maar is ook belangrijk om commando's van de bevelhebber over een grotere afstand door te geven aan de manschappen via muzikale signalen. Hij neemt deel aan de verdediging van de stad Grave, het laatste bolwerk dat nog verzet biedt tegen de Fransen. Na de verovering door de Fransen sluit Adam zich tegen wil en dank aan bij het nieuwe Bataafse leger. Tijdens gevechten in Noord-Holland tegen de Engelsen en de Russen raakt hij gewond en getraumatiseerd. Als er een jaar later een enorme veldslag dreigt in Duitsland deserteert hij.

Frits Bosch, de schrijver, zal vertellen over de totstandkoming van het boek en enkele fragmenten voorlezen.

Donderdag 8 september, Huis van Geschiedenis, Noorderwijkweg 2a Beverwijk.
Aanvang 20:00 uur, toegang € 5,– (HGMK-leden gratis).

Reserveren is nog steeds verplicht via www.hgmk.nl