BEVERWIJK - In september 2018 werd bij Krommenie een Romeinse wachttoren opgegraven. Dit was eenzeer belangrijke vondst voor Zaanstad en voor heel Noord-Holland! Al eerder waren er scherven uit de Romeinse Tijd gevonden, en de fundering van een vierkantgebouwtje met een omheining. Omdat het om een groot gebied ging is toen maar een klein deelvan het terrein onderzocht. Door woningbouwplannen werden de opgravingen in 2018 voortgezet.

Ruim de helft van de vierkante plattegrond is toen blootgelegd en vrijwel de complete palissadeeromheen. Er is veel aardewerk gevonden en ook metaal uit de Romeinse Tijd; zelfs kleineonderdelen van Romeinse wapenuitrusting! Dat geeft inzicht in wat er zich allemaal afspeelde inKrommenie in de Romeinse Tijd. Wat er allemaal precies is gevonden en wat dit betekent wordtop donderdag 30 juni in een lezing van gemeentelijk archeoloog Piet Kleij van Zaanstad uit de doekengedaan. Hij is al eerder bij het HGMK te gast geweest. Hij is een enthousiast verteller. Het belooft weer een leerzame avond te worden.

Huis van Geschiedenis, Noorderwijkweg 2a Beverwijk, aanvang 20:00 uur. Entree €5,–(HGMK-leden gratis). Aanmelden via www.hgmk.nl