BEVERWIJK - De veertiendaagse lezing van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland wordt op donderdag 17 november verzorgd door Jan Broekhuizen. Hij zal vertellen hoe de handel op de landen aan de Oostzee de basis vormde van de bloeiende Hollandse economie van de Gouden Eeuw en daarom onze 'moedernegotie' werd genoemd.

Nederlandse schepen namen onder meer zout en haring mee en ze kwamen vooral met graan en hout terug. Het merendeel van deze handel liep van Amsterdam, via de Sont, naar Danzig. Beide steden maakten zo een geweldige groei door.

De Oostzeehandel was belangrijker voor de welvaartsgroei in de Nederlanden dan de VOC of WIC. Sterker nog: deze handel bracht Amsterdam de rijkdom die nodig was om de VOC te kunnen oprichten, schepen te kunnen bouwen en flinke winsten te kunnen maken!

Jan Broekhuizen vertelt deze avond hoe dit alles in zijn werk ging.

Donderdag 17 november, aanvang 20:00 uur in het Huis van Geschiedenis, Noorderwijkweg 2a.
Entree € 5,– (hgmk-leden gratis). Aanmelden verplicht via www.hgmk.nl