HEEMSKERK - De zonnepanelenactie die dit jaar in gemeente Heemskerk heeft plaatsgevonden, is een groot succes. Dankzij de actie komen er de komende maanden in de gemeente 5.000 zonnepanelen op meer dan 500 woningen bij. Dit zien de inwoners op hun energierekening, maar misschien nog wel belangrijker: zij maken zich klaar voor de toekomst en de energietransitie.

In 2050 is Nederland aardgasvrij. De overheid heeft besloten dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. En ook al duurt nog even voordat het 2050 is, we kunnen nu al stappen nemen om duurzamer te wonen en te leven zodat we ons klaarmaken voor de toekomst. Bijvoorbeeld isoleren en het opwekken van duurzame energie met zonne-energie. Denkt u ook al aan elektrisch koken?

Zonne-energie
Het gebruik van zonne-energie draagt bij aan een beter milieu, in tegenstelling tot de productie van energie uit fossiele brandstoffen. Met zonne-energie draagt u als inwoner bij aan het terugdringen van de CO2 uitstoot, het broeikasgas dat opwarming van de aarde veroorzaakt. Wethouder Gaatze de Vries van gemeente Heemskerk: ‘Ik ben trots dat zoveel inwoners uit de gemeente ervoor kiezen over te stappen op deze duurzame energiebron. De gemeente helpt inwoners bij het zoeken naar de juiste oplossing om over te stappen op aardgasvrij wonen, en op deze manier helpen de inwoners ook de gemeente.’

Interesse?
Wilt u uw eigen energie opwekken, een bijdrage leveren aan een beter milieu en besparen op uw energierekening? Kijk op www.odijmond.nl/zonne-energie voor meer informatie. Bent u klaar voor aankoop? Kijk dan eens op het onafhankelijke, door de gemeente aangeboden, Duurzaam Bouwloket via www.duurzaambouwloket.nl.