BEVERWIJK - Het zijn bijzondere tijden. Terwijl de voorbereidingen volop aan de gang waren heeft het Bestuur van de Oranjevereniging Beverwijk ook de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten gehouden. De constante vraag was, raakt dit ons wel of niet? Koningsdag 27 april is nog ver weg, de lente komt en het waait wellicht wel over?

De steeds meer indringende maatregelen en voor ons als kantelpunt de afgelasting van het koningsfeest in Maastricht waren aanleiding tot een uitgebreide consultatie met diverse partijen waaronder de landelijke Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) en het Gemeentebestuur van Beverwijk. Ook al is het moeilijk te voorspellen wat na 6 april nog gaat komen, alle signalen wijzen helaas een negatieve richting uit. Met pijn in het hart heeft het Bestuur van de Oranjevereniging moeten besluiten om de voorbereidingen stop te zetten en de festiviteiten rond Koningsdag in Beverwijk niet door te laten gaan. De veiligheid en gezondheid van deelnemers en bezoekers staat voorop en we willen daarmee geen enkel risico nemen. Maar het was ook niet voor de hand liggend meer om te gaan feesten nu de Koning zijn verjaardag ook niet kan vieren in Maastricht. Dat doen we toch immers allemaal met elkaar?

Bij deze willen we alle deelnemende organisaties en hun vrijwilligers danken voor hun inzet in de voorbereidingen. Het Bestuur van de Oranjevereniging blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen en, in lijn met het advies van de KBOV, nadenken en bekijken of er wellicht kleinschalige veilige activiteiten voor een alternatieve Koningsdag 2020 in Beverwijk kunnen worden gerealiseerd.