HEEMSKERK/WIJK AAN ZEE – Vanaf 'het grootste zandkasteel van NL' is vrijdag op het strand bij Heemskerk de eerste van vier mantelbuizen onder de duinen door getrokken. In deze buizen komen straks de elektriciteitskabels van TenneT te liggen voor de aansluiting van de windparken Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) op het hoogspanningsnet. Onder uitdagende weersomstandigheden en rekening houdend met het getij werd deze bijzondere klus geklaard.

Met het intrekken van de eerste mantelbuis onder de duinen, is een belangrijke stap gezet voor de eerste strandaanlanding voor windenergie vanaf zee. Door het onstuimige weer en het getij moest aannemer NRG vrijdag wachten op een geschikt tijdvenster om de intrekoperatie uit te voeren.


Geslaagde operatie
Vanaf 16.00u werd de kunststof buis van ruim een kilometer vanaf het tijdelijk verhoogde werkterrein op het strand onder de duinen door getrokken naar het werkterrein aan de Meeuweweg in Wijk aan Zee. "Rond 21.15 uur zat de klus erop en konden we als team terugkijken op een geslaagde intrekoperatie", zo laat Cor Versluis als hoofd van het boorteam weten. "Deze week start de tweede ondergrondse gestuurde boring zodat de volgende mantelbuis er voor de Kerst in ligt."

Uitdagende week
Vooruitlopend op de intrekoperatie zijn de kunststof delen voor de mantelbuis op het terrein van Tata Steel aan elkaar gelast. Met behulp van tien kranen, een fietscontainer op de Reyndersweg en een team van verkeersregelaars werd de buis vorige week dinsdag veilig op het strand van Wijk aan Zee gelegd. Versluis: "Toen was al duidelijk dat het een uitdagende week zou worden, gezien de stormwind en hoogtij midden op de dag. "

Bijzondere klus
Een week daarvoor startte Versluis en zijn team met de eerste ondergrondse gestuurde boring onder de duinen door. Bijzonder, omdat de duinen deel uitmaken van de primaire waterkering van ons land. Een specialistische klus dus, waarbij het team uiterst zorgvuldig te werk moest gaan.

Naar elkaar toe boren
Een horizontale gestuurde boring verloopt in drie stappen. "Voor deze mantelbuizen maken we een zogenoemde intersect boring. Daarbij boren we van beide werkterreinen naar elkaar toe." Nadat één boorgang is gemaakt, wordt voor stap twee een 'ruimer' door het boorgat getrokken om de gewenste doorsnee te bereiken.

Grote kroonstenen
Versluis: "Voor stap drie hebben we de mantelbuis met een doorsnee van 800 millimeter aan de boorstang bevestigd en door het boorgat getrokken." Achter de duinen worden de zeekabels in zogenoemde mofputten uiteindelijk met grote kroonstenen aan de landkabels verbonden. Met deze verbinding brengt TenneT, vanaf de stopcontacten die de netbeheerder op zee laat bouwen, in 2023 duurzame energie van het windpark Hollandse Kust (noord) aan land. Daarna volgt de aansluiting van windpark Hollandse Kust (west Alpha).

Over de helft

Bij de aanleg van de landkabels gaat het om een tracé van ruim tien kilometer vanaf het transformatorstation aan de Zeestraat in Beverwijk naar het schakelstation van TenneT langs de snelweg A9. Vanaf twaalf werkterreinen in de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen voert NRG in totaal bijna 40 boringen uit. Na de start in december 2020 is inmiddels meer dan de helft van het tracé op land klaar voor het intrekken van de elektriciteitskabels.

Blijf op de hoogte
Vindt u het interessant om het project op de voet te volgen? Download dan gratis de TenneT BouwApp in de App Store (iOS) of Google Play (Android). Zo ontvangt u doorlopend actuele informatie over de werkzaamheden voor de aansluiting van de windparken.