BEVERWIJK/VELSEN - Samen zorgen voor een energiepositief bedrijventerrein en tegelijkertijd de mogelijkheid krijgen u voor te bereiden op veranderende wetgeving. Voor ondernemers op bedrijventerrein De Pijp organiseert GreenBiz IJmond op dinsdag 2 oktober een ontbijtbijeenkomst waarin het project gepresenteerd wordt.

De Pijp Energiepositief zorgt voor resultaten door een combinatie van energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Bij deelname aan het project is de eerste stap het afnemen van een energieonderzoek door Meijer Energie- en Milieumanagement. Voor dit onderzoek hoeft de ondernemer slechts € 300,- zelf te betalen. Omgevingsdienst IJmond vult het bedrag met behulp van de HIRB-subsidie aan.

Wetgeving
Uit het energieonderzoek komen adviezen voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. Door de adviezen op te volgen, voldoet uw onderneming direct aan de verplichtingen van de overheid in het kader van de Erkende Maatregelen, zoals vernoemd in het Activiteitenbesluit. Nog een voordeel van uw deelname aan dit project is dat u na het treffen van maatregelen bent voorbereid op de nieuwe regelgeving Omgekeerde Bewijslast. Vanaf volgend jaar dienen ondernemers zelf een melding te doen van de duurzaamheidsmaatregelen die ze hebben getroffen, dankzij De Pijp Energiepositief heeft u de meeste informatie al verzameld.

Bent u erbij?
Voor de start van het project is het van groot belang dat minimaal 30 ondernemers deelnemen. Zij dienen daarvoor de intentieverklaring te hebben getekend. Doet u mee? We vertellen u graag meer.