BEVERWIJK - Op donderdag 15 december organiseert het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland delaatste lezing van dit jaar. De lezing stond al eerder geprogrammeerd maar moest door de corona-maatregelen toen worden uitgesteld.

Tijdens de restauratie van Chateau Marquette in Heemskerk werden in een hooiberg de bladen aangetroffen van de Nederlandse adelsboeken. Piet van Zwieten, kastelendeskundige en gids van de Historische Kring Heemkerk, heeft zich daarna sterk gemaakt voor het herstel en behoud van deze bundeling met rijk geïllustreerde familiewapens van adellijke geslachten in Nederland. Samen met boekbindster Margreet Beemsterboer heeft hij ervoor gezorgd dat de honderden vellenfraai bedrukt papier in twee lamslederen banden konden worden gebonden.

In deze HGMK-lezing vertellen zij beiden over hun ervaringen bij de opmerkelijke vondst, het avontuur van de restauratie en het uiteindelijk resultaat. Huis van Geschiedenis, Noorderwijkweg 2a, Beverwijk. Aanvang 20:00 uur,

toegang € 5,– (hgmk-leden gratis). Aanmelden kan via www.hgmk.nl