BEVERWIJK - Op 19 januari is bij het HGMK oud-huisarts en amateurhistoricus Paul Buitenhuis te gast. Hij verzorgt dan een lezing over de geschiedenis van de Abdij van Egmond en haar invloed op de ontwikkeling van het landschap in het Oer-IJ gebied.

Aan het begin van de tiende eeuw werd de Abdij van Egmond gesticht door graaf Dirk I. Een van de belangrijkste geschiedenisboeken van de Middeleeuwen, de Egmondse annalen, werd hier rond 1100 in Egmond samengesteld. In deze annalen wordt vermeld dat, op initiatief van de monniken, dijken en dammen werden aangelegd om de vele abdijgronden te beschermen tegen het water.

Ten noorden van Bakkum bijvoorbeeld werd dat de Zanddijk, en in Beverwijk de Aagtendijk. De abdij werd in 1573 om strategische redenen in opdracht van Willem van Oranje door de stad Alkmaart gesloopt.

In de 20e eeuw werd het klooster herbouwd en nu is het wederom in gebruik door de Benedictijner kloostergemeenschap.

Paul Buitenhuis is werkzaam geweest als huisarts tot 2016 en sindsdien actief als medisch coach. Als amateurhistoricus heeft hij speciale interesse in de vorming van het Graafschap Holland en de rol van de Abdij van Egmond daarin.

De lezing vindt plaats in het Huis van Geschiedenis, Noorderwijkweg 2a Beverwijk.
Aanvang 20:00 uur, toegang € 5,– (hgmk-leden gratis).
Wie deze avond wil bijwonen kan zich aanmelden via www.hgmk.nl