NEDERLAND - Het aantal woninginbraken tijdens kerst en Oud & Nieuw is het afgelopen jaar verder gedaald. Ten opzichte van vorig jaar nam het aantal inbraken met kerst af van 1.068 in 2016 naar 800 in 2017, een daling van 25 procent. Met de jaarwisseling was de daling 26 procent, van 727 in 2016/2017 naar 536 in 2017/2018. Sinds 2014 daalde het aantal woninginbraken tijdens kerst met 31 procent en tijdens Oud & Nieuw met 41 procent.

Sybren van der Velden, landelijk projectleider High Impact Crime op het onderwerp woninginbraak, is blij met de daling: 'Het is al jaren bekend dat in de donkere dagen, en vooral ook met de feestdagen, een toename te zien is van het aantal woninginbraken. Gemeten over een langere periode, van oktober tot en met januari, is die toename fors. Vooral in kleinere gemeenten. Daar is soms sprake van een stijging van 70 procent. In grotere gemeenten is een stijging van ongeveer 35 procent te zien. Als politie voeren we daarom elk jaar het Donkere Dagen Offensief. Het ministerie heeft dit jaar ook een bewustwordingscampagne gevoerd die gericht was op het voorkomen van woninginbraken.'

Niet achterover leunen

‘Maar we kunnen natuurlijk nog niet tevreden achterover leunen’, zegt Sybren. ‘Zien mensen iets verdachts, dan moeten ze niet aarzelen 112 te bellen. 60 Procent van de aanhoudingen voor een woninginbraak gebeurt op heterdaad. En daarvan begon 80 procent met een melding van een alerte burger. Wij kunnen niet overal op elk moment zijn, maar met de extra ogen en oren van de mensen kunnen we samen iets tegen woninginbrekers doen.’ Over het hele jaar genomen daalt het aantal woninginbraken al jaren. Ten opzichte van 2012 ligt het totaal nu 40 procent lager. Sybren: ‘Maar vergis je niet: het aantal ligt nog steeds hoog, net onder de 50.000.’