IJMUIDEN - De cijfers van het RIVM liegen niet: Tata Steel is met een uitstoot van 6 miljoen kg NO2 per jaar verreweg de grootste vervuiler van Nederland.

Veel van die vervuiling daalt neer in het duingebied en zorgt daar voor een verarming en verruiging van de natuur. Natuurbeheer is dweilen met de kraan open, zolang de uitstoot niet wordt teruggedrongen.


Kwetsbare natuur
Duinbehoud doet er alles aan om vervuilers langs de kust aan te pakken. We strijden o.a. tegen de uitstoot van Tata Steel. Ook adviseren wij de provincies bij het beleid voor aanpak van de stikstof. In het belang van de kwetsbare natuur in de duinen, en mensen die daarvan willen genieten. Want de kust, die koesteren we.