IJMUIDEN - In het kader van het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven (NGE's) zijn voor de kust van IJmuiden onder andere een Britse mijn, negen dieptebomen en vier volle munitiekisten en 1 projectiel uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Woensdag 29 juni komt de marine met een mijnenjager naar de vindplaatsen op zo'n 13 en 30 kilometer uit de kust, om de vondsten al dan niet ter plekke gecontroleerd tot ontploffing te brengen.

De munitie en explosieven uit de Tweede Wereldoorlog werden door het onderzoeksteam gevonden op het toekomstige tracé voor de elektriciteitskabels voor het windpark Hollandse Kust (west Beta). Netbeheerder TenneT laat alvast het onderzoek uitvoeren, zodat de kabels straks veilig in de zeebodem kunnen worden gelegd.

Explosieven

Op zo'n 13 kilometer uit de kust werd een Britse mijn gevonden van het type Mk14 en enkele mijnstoelen waarin de mijnen op de zeebodem werden geplaatst. Op een afstand van 30 kilometer uit de kust stuitte het team op de zeebodem op negen dieptebomen en vier volle munitiekisten met 20mm projectielen.

Protocol

"Deze vondsten liggen keurig op een rijtje, waardoor we het vermoeden hebben dat deze Britse explosieven in de oorlog zijn gedumpt", vertelt Robert Koens als projectmanager namens TenneT. "Alle vondsten zijn conform het protocol bij de marine gemeld en bij elkaar opgeteld hebben de dieptebommen samen een kracht die overeenkomt met ruim 170 kilo van de springstof TNT. De mijn is een ander verhaal, die kan gevuld worden met ongeveer 227 kilo."

Onschadelijk

Komende woensdag komt de marine met een mijnenjager naar de vindplaatsen. Dan zullen de specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) bepalen of de explosieven ter plekke tot ontploffing kunnen worden gebracht of dat de vondsten samen verder op zee onschadelijk kunnen worden gemaakt.

Boven water

Meerdere mijnstoelen zijn door het team boven water gehaald en krijgen mogelijk een plekje in het Bunkermuseum IJmuiden. Koens: "Ook is er tijdens het onderzoek eerder een bijzondere vondst boven water gekomen. Zo vonden we een scheepsanker uit de periode 1600 tot 1800 waarvan de houten stok compleet bewaard is gebleven, zelfs het leertje aan de top was nog geheel intact."

Unieke vondst

Dat de houten stok van het oude anker nog niet is vergaan, maakt deze archeologische vondst op de Noordzee volgens de onderzoekers van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) volstrekt uniek. Koens: "We troffen het anker aan met de steel in het zand en het ijzeren deel boven. Vermoedelijk is dat de reden dat het houten deel er nog is. Het anker wordt nu zorgvuldig geconserveerd door restauratieatelier Restaura in Heerlen."

160 targets

Het voorbereidende veiligheidsonderzoek richt zich op het tracé van de zeekabels en de locatie voor het offshore platform voor het windpark Hollandse Kust (west Beta). Het onderzoek verloopt volgens drie fases. Eerst worden objecten opgespoord en in kaart gebracht. Vervolgens worden bepaalde objecten op het tracé nader onderzocht en tijdens de laatste fase worden objecten veilig gesteld en/of geruimd. In juli onderzoekt het team nog eens 160 targets voor de kust.