BEVERWIJK - Bij Holland op zijn Smalst hebben de 14 ingekuilde knotwilgen hun definitieve standplaats gekregen. Voor de aanleg van de kabelverbindingen in de bodem konden deze bomen vorig jaar niet terugkeren in de rij langs de Scheybeek. De wilgen zijn tijdelijk ingekuild door de specialisten van Van der Meij uit Velsen-Noord. In afstemming met de gemeente Beverwijk en de omgeving kregen zij een nieuwe plek. Ook werden er een aantal nieuwe bomen en bosschages aangeplant tussen Binnenduinrandweg en het fietspad langs Holland op zijn Smalst.

Waar vorig jaar april de elektrische boormachine van aannemer NRG overduidelijk het 'werkterrein zeven' markeerde, is daar inmiddels niets meer van te zien bij Holland op zijn Smalst. "Sterker nog, door wat extra bomen en bosschages terug te zetten gaat de nieuwe situatie tussen de weg en het fietspad een stuk groener worden", zo laat Richard Koenders als omgevingsmanager namens TenneT weten.

Mofverbindingen

De 14 knotwilgen moesten wijken vanwege de zogenoemde 'kabelmoffen' die nu in de bodem liggen. Deze moffen verbinden de kabeldelen die in de bodem zijn gelegd voor de windparken Hollandse Kust (noord), (west Alpha) en (west Beta). Koenders: "De kabels liggen op een diepte van zo'n dertig meter, maar de verbindingen zijn op een meter tot twee meter onder het maaiveld gemaakt zodat we er altijd bij kunnen als dat nodig is."

Ruimte

De verplaatsing van de bomen hangt simpelweg samen met de ruimte die de netbeheerder nodig had bij de installatie van de kabels en het maken van de verbindingen. "Daarvoor waren we gehouden aan de begrenzing van het Inpassingsplan en de wettelijk toegekende ruimte. Even iets opschuiven was dus geen optie", aldus Koenders. "De kabels mogen in geen geval beschadigd worden of invloed op elkaar uitoefenen en liggen daarom op enkele meters afstand van elkaar in de bodem."

Leveringszekerheid

Die onderlinge afstand tussen de kabels en moflocaties is ook nodig zodat er bij eventuele reparatiewerkzaamheden veilig gewerkt kan worden zonder dat de andere verbindingen buiten gebruik moeten worden genomen. Koenders: "De leveringszekerheid staat voorop om te voorkomen dat mensen in zo'n geval zonder stroom komen te zitten. Deze plek konden we nadien dus wel weer vergroenen, maar helaas niet met diepwortelende bomen en struiken."

Afstemming

Toen duidelijk werd dat de 14 bomen niet op hun oorspronkelijke plek konden terugkeren is TenneT zowel met de gemeente als de omgeving op zoek gegaan naar een passende oplossing en hebben de knotwilgen in de directe omgeving van Holland op zijn Smalst een plek gekregen. Daarnaast werd vandaag door wethouder Ali Bal en Kees van der Laan van de Klankgroep Beverwijk bomen geplant tussen de Binnenduinrandweg en het fietspad langs Holland op zijn Smalst.

Vergroening

"Na jaren werken aan de vergroening van onze elektriciteitsproductie heeft TenneT het terrein hier met wat extra groen weer netjes opgeleverd", vertelt wethouder Ali Bal van onder zijn paraplu. Kees van der Laan vult aan: "Ook verderop bij het crematorium is langs de Binnenduinrandweg een mooi stukje natuur ontstaan bij het herstel na de werkzaamheden."

Kwaliteitsimpuls

"Op dat rommelige plekje van voorheen is nu een mooie natte duinvallei ontstaan waar je heerlijk doorheen kunt wandelen. Ook met de ijsvogelwand heeft de natuur dankzij de inzet van TenneT en aannemer NRG een kwaliteitsimpuls gekregen. Ik ben tevreden over het resultaat van alle inspanningen om deze werkterreinen weer fraai achter te laten."