BEVERWIJK - Voetbalvereniging DEM, Ab Geldermans Sport en JAKO hebben een nieuw sponsorcontract afgesloten. Vooruitlopend op het 100-jarig bestaan van R.K.v.v. DEM in 2022 waren alle partijen enthousiast om de bestaande samenwerking langdurig te verlengen. Een prachtig resultaat voor alle betrokken partijen.

De ondertekening van het contract heeft op 5 mei jongstleden plaatsgevonden door (van links naar rechts) Mark van de Ven (voorzitter DEM), Ab Geldermans (Ab Geldermans Sport) en Ray Mulder (JAKO).