BEVERWIJK - R.K.V.V. DEM heeft een grote groep vrijwilligers die het mogelijk maken de voetbalvereniging te laten draaien. Maar er is zeker ruimte voor meer handen. De vereniging is zich bewust van de maatschappelijke rol die DEM, als grootste voetbalvereniging in Beverwijk, vervult. Daarom heeft het Algemeen Bestuur besloten om in een projectvorm voor een aantal werkzaamheden actief op zoek te gaan naar mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt om de vrijwilligerswerkzaamheden uit te voeren.

Mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt
Er is een grote groep mensen die niet eenvoudig aan het werk kunnen gaan. Door verschillende omstandigheden lukt of kan dat niet. Mensen zijn ziek geweest, hebben geen werkervaring, denken dat ze tot niet veel in staat zijn of hebben er simpelweg geen vertrouwen meer in. Anderen hebben altijd dagbesteding gedaan en voor hen is op een andere manier kijken naar hun mogelijkheden, nieuw. Voor iedereen geldt dat hij/zij een bijdrage kan leveren aan de maatschappij, en daarom kan participeren. En dat dat heel erg leuk en waardevol kan zijn. Passende werkzaamheden voor iedereen, op de juiste plek met de juiste ondersteuning.

Bij het vinden van die passende plek is het van belang dat er een goede match gemaakt wordt. Duidelijke werkzaamheden die, als dat nodig is, in kleine delen uitgevoerd kunnen worden. Kleine stapjes in werkzaamheden, kunnen ontwikkelen in vaardigheden en verantwoordelijkheden, iets leren, iets bijdragen aan de buurt en sociale contacten leggen, zijn behoeftes van de groep mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Op de website van DEM (rkvvdem.nl) zijn allerlei functieprofielen te vinden waarvan er een aantal aangepast zijn. Zo is er behoefte aan een gastheer of gastvrouw van het sportpark die de bezoekers kan vertellen waar de teams aan het spelen zijn. Of een verzorger van de wedstrijdballen en het overige materiaal. Maar ook een medewerker onderhoud gebouwen is van harte welkom.

DEM wordt bij de ontwikkeling van dit project bijgestaan door Bianca Rooyers. Bianca heeft ruime ervaring in het realiseren van werkplekken voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zij zet, op vrijwillige basis, haar kennis, ervaring en netwerk in. Door een goede begeleiding vormen de ervaren vrijwilligers en de nieuwe vrijwilligers goede teams. Want tenslotte geldt voor iedereen dat het fijn is om iets zinvols te doen, gewenst te zijn, gemist te worden en erbij te horen. Samen de klus te klaren bij DEM!

Op woensdag 13 november is er van 16.00 tot 17.30 uur een informatiebijeenkomst in paviljoen De Boog van DEM. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de vrijwilligerscoördinator van DEM via vrijwilligerscoordinator@rkvvdem.nl.