BEVERWIJK - Tijdens de Algemene Ledenvergadering van voetbalvereniging DEM uit Beverwijk heeft Mark van de Ven, voorzitter van DEM, namens het bestuur, Astrid Limmen en Paul Bijok benoemt tot Lid van Verdienste.


Astrid Limmen
Astrid maakt zich al jaren zeer verdienstelijk als vrijwilliger zowel op de achter- als op de voorgrond. Vele jaren bestierde zij de ledenadministratie. De laatste jaren is ze voornamelijk actief achter de bar, in het paviljoen. Ze verzorgt de lunch voor de selectie, doet de koffiedienst op de zondag, het sleutelbeheer en is sinds vorig jaar lady-speaker tijdens de thuiswedstrijden van DEM-1. Samen met haar man Ton coördineert ze de taken voor de vrijwilligers.

Paul Bijok
Paul is met name op de achtergrond zeer actief binnen Bestuur Voetbalzaken. In de zomer als iedereen geniet van een welverdiende vakantie, deelt Paul de teams, competities, trainingsvelden en kleedkamers in. Hij stelt trainers aan en begeleidt coördinatoren en Hoofd Jeugdopleiding in de uitvoering van hun taken. Ook voert hij gedurende het jaar evaluatiegesprekken met trainers en is de vertaler van het beleid in de uitvoering ervan. Tot slot is Paul een voortrekker geweest van de implementatie van voetbal-analyse, beleid jeugdopleiding en de nog lopende implementatie van de certificering.

DEM is heel trots op beide vrijwilligers en zeer blij dat deze betrokken mensen zich met hart en ziel inzetten voor de club. Het bestuur is deze leden dan ook zeer erkentelijk en verheugd om ze te benoemen tot Lid van Verdienste.