Carnatie= vleeswording, dus geboren worden in een lichaam.
Incarnatie = een ziel/geest in een lichaam.
Reïncarnatie = Iedere keer opnieuw geboren worden in een lichaam.
Wedergeboorte, terugkomen. Een oude ziel is wel 1000 x opnieuw geboren.
Dit even heel kort door de bocht genomen. Anders word het te technisch.Als je in de andere wereld bent, besluit je op een gegeven moment dat je naar de aarde wilt om een opdracht uit te voeren. Je wilt een lichaam aannemen. Je bespreekt dan met de lichtwezens en de engelen hoe je dit gaat doen en de reden dat je reïncarneert. Deze informatie heb ik van mijn overleden vader en van andere lichtwezens. Als je er de tijd voor neemt, willen ze je graag antwoorden op je vragen.
Je kiest je ouders en dus ook de familie en de locatie hierbij. Je kiest wat je in dit leven wilt ervaren en meemaken en je kiest je manier en de tijd van overlijden. Je kiest echt overal voor. Voor dit alles maak je afspraken met andere zielen waar je in dat leven mee te maken hebt. En je maakt een afspraak wanneer de conceptie gaat plaatsvinden. Ja, dat is waar. Het draait niet om de geboorte maar om de conceptie. Het ontstaan. Het begin. Zoals zoveel.
Het biologische proces van samensmelting van een zaadcel en een eicel, zodat een embryo kan gaan groeien is het allereerste begin. Vanaf dat moment is de ziel er aan verbonden. Vanaf dat moment leef je op aarde. Hoe klein dan ook. Vanaf dat moment besta je, leef je. En wat je ook doet als je in verwachting blijkt te zijn. Het is hetzelfde. Je brengt een leven om. En ik ga niet zeggen wat goed of fout is, dat is aan een ieder voor zich om te besluiten. Want, jij beslist weer. Jij hebt dit leven gekozen met alles erop en erin. Alles is aan jou om te beslissen. Daar kan geen kerk, boek, religie of regering tegenop. Je kunt regels bedenken van dit wel en dit niet. Qua leven is dit heel eenvoudig. Vanaf de conceptie besta je.

Zo ook je overlijden, dat heb jij toen besloten. Hoe en waarom. Je gaat vroeg dood of je gaat heel oud dood.

En wat als je een miskraam krijgt of een vroege geboorte? Het was jouw beslissing hoe en wanneer. We hebben op de aarde niet meer deze kennis paraat, dus we denken nog steeds dat de dood omkeerbaar is. We denken nog steeds dat de dood vermeden had kunnen worden. En we rouwen nog steeds om iemand die we verloren hebben. We zijn niet blij dat deze persoon het leven en de opdracht heeft volbracht en weer teruggekeerd is naar de bron waar we allemaal vandaan komen. Ik kan soms jaloers zijn op overledenen omdat ze de taak hebben volbracht. Ja, en een moordenaar dan? Die heeft er voor gekozen om jou te doden. En dat is tegen Gods regels. Want met de vrije wil mag niemand over jouw leven beslissen. Je hebt het wel te vertellen over je eigen leven, want dat is van jou. Het is ook geen zelfmoord maar zelfdoding. Want jij hebt de vrije keuze wat te doen met jouw leven.

Alles maar dan ook alles heb je in eigen handen. En de kreet ”geen keus hebben” is de keus aan anderen overlaten. Wat ook een keus is.

https://www.truus-quax.nl/