NOORD-HOLLAND - Het zwemseizoen voor zwemmen in open water start op 1 mei. Er zijn 151 zwemlocaties aangewezen in Noord-Holland. Het zwemseizoen eindigt op 1 oktober.


Ieder jaar wijst de provincie zwemlocaties aan voor zwemmen in oppervlaktewater. Dat is een wettelijke verplichting. Bij het aanwijzen van deze locaties wordt rekening gehouden met het aantal zwemmers, de waterkwaliteit en de bereikbaarheid en veiligheid van de locaties.

Locatie Sloterstrand en Zwemsteiger Nieuwe Meer

Ten opzichte van 2022 is de locatie Sloterstrand in Amsterdam van de lijst afgevoerd en is Zwemsteiger Nieuwe Meer in Amsterdam toegevoegd. Het Sloterstrand is van de lijst gehaald, omdat het kwaliteitsoordeel voor deze locatie voor een vijfde jaar op rij slecht is.

Lijst met zwemlocaties

Informatie over de afzonderlijke zwemlocaties is te vinden op www.zwemwater.nl. De zwemwaterlocaties in Noord-Holland zijn te herkennen aan een blauw informatiebord van de provincie Noord-Holland.