Wat er in de boeken staat geschreven is onze geschiedenis door de jaren heen van de oerknal tot nu. Maar is dit wel zo?
Gaat de geschiedenis wel netjes volgens onze rangorde?


Bij iedere archeologische vondst word gekeken hoe het in te passen hierin.
We zoeken naar de volgorde in plaats van onderzoeken wat er gaande was.
Waarom willen we het toch allemaal in op orde hebben.
Want het klopt niet. Hoe je het bekijkt. Er worden vondsten gedaan in de ijzertijd wat niet kan en dan word het opzij geschoven als niet mogelijk.
Volgens mij is de rangorde verkeerd, oftewel niet aan de orde.

Volgens mij is de aarde van het begin een plek waar alles mogelijk was. Dus als er planeet bewoners waren die naar een bepaalde plek wilde om iets te ondervinden, dan gebeurde dit.
En als het genoeg was of het lukte niet goed dan gingen ze weer weg. Met achterlating van botten, huizen en huisraad.
De aarde is een planeet waar God/Godin de Schepper alles toestond. Om al het negatieve om te zetten naar het Licht. Om alles wat leeft terug te laten keren naar het Goddelijke Licht. Een plek waar geleefd en ondervonden hoe het was in mensenland.
En volgens mij werden de mens geholpen door de bewoners(goden en halfgoden) van de planeten die alle kennis hadden. Het is daarom dat de bewoners van een bepaalde plek het hebben over hulp uit de hemel. Ze werden gezien als Goden. En werden vereerd.
Ja, en waarom zouden ze niet meer bestaan. Alleen omdat wij ze niet zien?
Heeft vast met onze beperktheid van onze hersens te maken. We willen ze niet ziet zien dus zijn ze er ook niet.

Net zoals de paus in 550 de terugkeer van de ziel (reïncarnatie) uit de bijbel heeft gehaald. Zo heeft de mensheid alle goden en halfgoden afgeschaft. Of misschien was dit ook wel diezelfde paus om te zorgen dat wij alleen naar hun luisterden en het geld naar hun toe ging.
In ieder geval, we passen de geschiedenis weer elke keer aan wat wij willen zien en geloven.
Want zo kunnen wij dan de wereld aan. Gecontroleerd en geordend.
De archeologen zoeken naar de bewijzen van vroegere beschavingen maar als ze niet passen in het geordende lijstje dan doen ze er niets mee. En zoeken naar zaken die wel passen.
En wat wij ook doen we kunnen het niet veranderen. Het verandert en wij moeten mee veranderen. Ook het geld kan dit niet tegenhouden.
De geschiedenis is wat de mens gedaan heeft en nog zal doen. De tijd gaat voor of achteruit. Net hoe je het bekijken wil.
Hoe kan iets een vooruitgang zijn als ze dit duizenden jaren ook deden?

Wij mensen blijven boeiend. Gods schepselen blijven in beweging.
Want beweging is verandering en geen stilstand.

https://www.truus-quax.nl/