BEVERWIJK - Sociale verhuurder Pré Wonen mag de woning van een vrouw uit Beverwijk voorlopig niet ontruimen. Er moet eerst meer onderzoek naar haar problematiek worden gedaan. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland in een tussentijdse beslissing bepaald. De zaak wordt binnen vier weken voortgezet.

De voorzieningenrechter vindt dat recent geuite politieke opvattingen over de gewenste verhouding tussen overheid en burger, moeten leiden tot een indringender toets met een ruimer oog voor de persoonlijke omstandigheden van de huurder. Sociale verhuurders als Pré Wonen dienen rekening te houden met sociale problematiek van huurders.

Betalingsachterstand
De vrouw die sinds 2013 in een woning van Pré Wonen in Beverwijk woont, heeft een achterstand met het betalen van haar huur. Zij is in verband daarmee in juli vorig jaar gedagvaard voor de kantonrechter. De vrouw is bij de behandeling van haar zaak niet aanwezig geweest. De kantonrechter bepaalde dat ze de woning binnen 14 dagen moest verlaten en alsnog de achterstallige huur moest betalen. De vrouw heeft onder dreiging van ontruiming nadien opnieuw afspraken gemaakt met de verhuurder om die achterstand in te lopen, maar is die niet nagekomen. De vrouw heeft nu een kort geding aangespannen omdat ze wil voorkomen dat ze daadwerkelijk uit haar woning wordt gezet.

De vrouw heeft een bijstandsuitkering van de gemeente Beverwijk. De lopende huur wordt sinds 2020 direct uit haar uitkering aan Pré Wonen overgemaakt. Naast haar uitkering, ontving de vrouw tot voor kort ook verschillende toeslagen, onder meer voor de zorg voor haar vier kinderen. Die toeslagen gebruikte ze gedeeltelijk om haar huurachterstand af te lossen. Tijdens de zitting bleek dat Pré Wonen en de gemeente Beverwijk over de problematiek van de vrouw overleg hebben gehad.

Gekort op toeslagen
In september 2020 zijn de kinderen van de vrouw na een melding bij Veilig Thuis uit huis geplaatst en bij pleeggezinnen ondergebracht. Dat heeft geleid tot stopzetting van de aan de zorg van die kinderen gerelateerde toeslagen. De vrouw heeft verklaard dat zij daardoor niet langer het geld had om de afgesproken betalingsregeling van 200 euro per maand telkens op tijd na te komen. Ze vreest dat haar problemen oplopen als ze haar huis kwijt raakt.

Pré Wonen vindt dat de vrouw geruime tijd de gelegenheid heeft gehad om de betalingsachterstand weg te werken en stelt dat zij het vertrouwen in deze huurder heeft verloren. Zij wijst erop dat de kantonrechter de huurovereenkomst al heeft ontbonden, zodat er geen andere mogelijkheid meer is dan dat de vrouw haar woning moet verlaten. Pré Wonen heeft er terloops ook nog melding van gemaakt dat ook het sociaal team van de gemeente Beverwijk haar handen van de vrouw heeft afgetrokken.

Oordeel rechtbank
De voorzieningenrechter wil eerst de gehele problematiek van de vrouw kunnen overzien voordat hij een beslissing neemt. Tot die tijd mag de vrouw in haar woning blijven wonen. Er kan hier een noodtoestand zijn ontstaan, oordeelt de rechter. Als die noodsituatie pas aan het licht is gekomen na de eerdere uitspraak van de kantonrechter, kan dat reden zijn om de ontruiming niet door te laten gaan. De voorzieningenrechter vindt dat er daarom eerst meer onderzoek nodig is naar de (sociale) problematiek van de vrouw. De voorzieningenrechter wil de behandeling van de zaak binnen vier weken voortzetten.