BEVERWIJK - De rechtbank Noord-Holland heeft een 31-jarige man veroordeeld voor zijn rol bij het witwassen van vele miljoenen euro’s en betrokkenheid bij een gewapende overval in Beverwijk in 2019. Ook is de man veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Hij krijgt een gevangenisstraf van vier jaar opgelegd, waarvan een jaar voorwaardelijk.


Witwassen miljoenen euro's
De rechtbank vindt bewezen dat de verdachte gedurende 2,5 jaar betrokken is geweest bij het witwassen van in totaal ongeveer 17 miljoen euro. Hij maakte deel uit van een groter geheel, een criminele organisatie die gericht was op gewoontewitwassen en valsheid in geschrifte. In deze organisatie liet hij als katvanger niet-bestaande bedrijven op zijn naam zetten.

Ook heeft hij op bijna dagelijkse basis als 'geldezel' gefungeerd. Daarbij haalde hij grote contante geldbedragen op bij een aantal telefoonwinkels in het Beverwijkse Midi-Center en stortte hij dit geld vervolgens op diverse bankrekeningen van de organisatie, waarna het meerdere malen werd doorgestort om de criminele herkomst te verhullen. Binnen de criminele organisatie zou een medeverdachte zorgen voor een valse facturenstroom zou de overboekingen legitiem te laten lijken. De strafzaak tegen deze medeverdachte is nog in de voorbereidende fase.

Gewapende overval
De rechtbank heeft de verdachte ook veroordeeld voor medeplichtigheid aan een gewapende overval op een van de telefoonwinkels in het Midi-Center op 27 mei 2019. Hij heeft in het kader van zijn witwaspraktijken gedaan alsof hij geld kwam ophalen bij de winkelier en hem afgeleid tot het moment dat de overvallers met vuurwapens de zaak binnenkwamen. Om zijn eigen betrokkenheid en die van de organisatie te verhullen heeft hij een valse aangifte gedaan van de overval en zich voorgedaan als slachtoffer.

Gevangenisstraf en re-integratie
Hoewel de verdachte niet het brein was achter de strafbare feiten, vindt de rechtbank bewezen dat hij binnen de organisatie langdurig een belangrijke rol heeft vervuld bij het witwassen van enorme geldbedragen. Door het witwassen kon crimineel geld zich met legaal geld vermengen. Het witwassen van geld vormt een bedreiging voor de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer aan.

In het voordeel van de verdachte heeft de rechtbank meegewogen dat hij zichzelf bij de politie heeft gemeld en dat hij volledige openheid van zaken heeft gegeven over de strafbare feiten. Omdat onderzoek naar zijn geestvermogens heeft uitgewezen dat hij een kwetsbare en beïnvloedbare persoonlijkheid heeft, vindt de rechtbank hem verminderd toerekeningsvatbaar.

De rechtbank legt een gevangenisstraf van vier jaar op, waarvan een jaar voorwaardelijk met een proeftijd voor de duur van twee jaar. Binnen die proeftijd moet de verdachte meewerken aan een uitgebreid plan van aanpak van de reclassering, om te zorgen dat hij niet opnieuw de fout in gaat maar op een goede manier kan re-integreren in de maatschappij. Ook moet hij in de proeftijd wegblijven uit Beverwijk en mag hij geen contact hebben met medeverdachten uit de organisatie.