BEVERWIJK - Met een ‘vrije opdracht’ voor het eindexamen exposeren de eindexamenleerlingen uit 5 Havo en 6 Vwo van het Kennemer College van Beverwijk in het Stadhuis. Van 13 april t/m 30 mei 2017 kunt u de tentoonstelling bewonderen in het Stadhuis.

Eindexamenopdracht voor Kunst Beeldende Vorming (CKV) Elk jaar sluiten de leerlingen die gekozen hebben voor het vak Kunst Beeldende Vorming hun schoolexamen af met een tentoonstelling in de aula van de school. Voor deze tentoonstelling krijgt iedere leerling de opdracht om een 2-dimensionaal werk (tekening, schilderij, collage, foto of video) en een 3-dimensionaal werk (ruimtelijk beeld of kledingontwerp) te maken. De opdracht is helemaal open: leerlingen bepalen zelf welke technieken en materialen ze gebruiken en waar het werk over moet gaan. De enige beperkingen zijn dat het werk op school of in schooltijd vervaardigd moet worden. Voor het eindexamen worden de werken beoordeeld op basis van techniek, ontwerp, tijdsinzet, presentatie en inhoud. Samen met het schetsboek, waarin de leerlingen het hele maakproces bijhouden, vormt dit het eindcijfer voor het praktijkonderdeel van het examen.

Creativiteit en talent Dit jaar kreeg de school het aanbod om werk van de leerlingen te exposeren in het Stadhuis. Er is gekozen om examenwerkstukken te selecteren die een goed en divers overzicht geven van de prestaties van de leerlingen. Met het examenwerk laten de leerlingen goed zien waar ze toe in staat zijn en ook wat hen persoonlijk bezighoudt. In zekere zin zijn het daarmee een soort “zelfportretten” waarmee de leerling zich presenteert. U bent van harte welkom om de tentoonstelling te komen bekijken en te bewonderen hoeveel creativiteit en talent er op het Kennemer College aanwezig is.

Kom langs De opening van de tentoonstelling vindt plaats op donderdag 13 april van 17.00 - 18.00 uur, in aanwezigheid van wethouder Cecilia van Weel (portefeuille o.a. kunst & cultuur en jeugd). De tentoonstelling kunt u bekijken tijdens openingsuren in de publiekshal van het Stadhuis, Stationsplein 48 in Beverwijk.