Gemeenten willen meer betrokkenheid inwoners bij sociale vraagstukken

Door Redactie op Woensdag 15 november 2017 09:28  Gemeente  gemeenten, participatie, vraagstukkenBron: Gemeente Beverwijk, Heemskerk en VelsenBEVERWIJK – Gemeenten zijn verplicht gebruikers van voorzieningen op het gebied van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdwet en Participatiewet in de gelegenheid te stellen gevraagd en ongevraagd advies te leveren. De IJmondgemeenten zien participatie als méér dan een wettelijke [...]

Lees meer